Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sverige behöver kortare tillståndsprocesser för mer el

Behovet av el kommer att öka kraftigt det närmaste decenniet och med det kommer ny elproduktion att behövas – men regeringen och SD agerar inte. På en pressträff måndagen den 6 mars presenterade därför Anna-Caren Sätherberg och Fredrik Olovsson 9 förslag för snabbare tillståndsprocesser för mer el och investeringar.

placeholder

Behovet av el kommer att öka kraftigt det närmaste decenniet och med det kommer ny elproduktion att behövas. Ett problem Sverige står inför är att tillståndsprocesserna tar alldeles för lång tid – det kan handla om upp till tio års väntan på klartecken för att få starta en verksamhet.

Det ligger just nu ett 30-tal förslag från utredningar på regeringens bord. Näringsliv och industrin efterfrågar ett genomförande av förslagen – meb Sverigedemokraterna och högerregeringen agerar inte. Situationen med att effektivisera och korta tillståndsprocesserna är akut – klimatet, teknikutvecklingen och jobben kan inte vänta.

Därför presenterade Anna-Caren Sätherberg, gruppledare (S) i miljö- och jordbruksutskottet och Fredrik Olovsson, gruppledare (S) i näringsutskottet, 9 förslag för snabbare tillståndsprocesser för mer el, industri och investeringar i ny teknik:

 1. Riksintressen för energidistribution ska prioriteras
 2. Samhällsekonomisk prioritering ska göras vid anslutning till elnätet
 3. Försvarsmakten bör uppdras att ta fram vägledning för snabbare tillståndsprocesser
 4. Parallella tillståndsprocesser som snabbar på processerna
 5. Förkortad tillståndsprövning genom att ändringstillstånd blir huvudregel
 6. Förkortad tillståndsprövning genom förstärkta kompetensresurser
 7. ”Kompletteringsträsket ska dräneras” – bl.a. ska ordf. och miljösakkunniga inom miljöprövningsdelegationerna kunna tjänstgöra över hela landet
 8. Snabbare dragning av större ledningar
 9. Undantag från förbud i Miljöbalken för starkström

Uppdaterades senast: