Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S-förslaget: Folkhemsel för lägre elpriser

Socialdemokraterna föreslår en Folkhemsel för att ta tillbaka kontrollen över den svenska elmarknaden och ha en elmarknad för svenska folket. Förslaget skulle innebära lägre och mer stabila elpriser i Sverige. Det presenterade Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson på en pressträff onsdagen den 22 mars.

placeholder

Många hushåll i Sverige befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation. De höga elpriserna har drivit på inflationen och raderat hushållens marginaler. Många har haft ont i magen över elräkningarna denna vinter. Hushållens elkostnader är fortsatt för höga och går inte att förutse. Elmarknaden fungerar inte för vanligt folk och samhället måste agera nu för att inte hushållen ska drabbas hårt även nästa vinter. Därför föreslår Socialdemokraterna en Folkhemsel.

– Vi vill återta kontrollen över elmarknaden för att säkra låga elpriser för vanligt folk, sa Magdalena Andersson.

Folkhemsel är ett förslag för att ta tillbaka kontrollen över den svenska elmarknaden. Förslaget handlar om att staten ska auktionera ut långa kontrakt på ren el som garanterar både nya och gamla producenter en stabil och förutsägbar intäkt. På så vis kan hushållen få ett lägre och mer stabilt elpris.

Med förslaget skulle ett elpris på ca 40 öre/kWh skulle vara möjligt att uppnå, då cirka 60 procent av hushållets normalförbrukning skulle kunna levereras som Folkhemsel.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: