Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Här är Socialdemokraternas förslag till vårbudget

Barnen ska inte betala krisen. Det var fokus när Mikael Damberg presenterade Socialdemokraternas förslag till vårbudget 2023. Det är en budget som sätter barnen i första rummet genom satsningar på barnfamiljernas ekonomi och ett tryggare sommarlov. Varje åtgärd som Socialdemokraterna presenterar i sitt förslag är finansierad krona för krona.

– Varje dag som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson styr vårt land blir Sverige fattigare. Inflationen måste bekämpas och bördorna av krisen delas rättvist. Det handlar om respekt, rättvisa och gemensamt ansvar, säger Mikael Damberg, finanspolitisk talesperson (S).

placeholder

För att trygga barnfamiljernas ekonomi i tuffa tider föreslår Socialdemokraterna en tillfällig höjning av barnbidraget med 200 kronor under de tre sommarmånaderna. S föreslår också höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kronor och förlängt med två extra utbetalningar i juli respektive augusti då gymnasieelever vanligtvis inte får studiebidrag. Kostnaden för detta är sammanlagt 2,1 miljarder kronor.

Ensamstående föräldrar drabbas också särskilt hårt just nu. Därför föreslås höjt underhållsstöd med 500 kronor per månad från och med juli, fram till årsskiftet. Kostnaden för detta är 500 miljoner kronor.

Sommarlovet får inte öka klyftorna

Vi står inför en sommar som riskerar att bli den fattigaste på mycket länge. Många barn och unga kommer vara sysslolösa, samtidigt som hushållskassan tryter. Det riskerar att öka utanförskapet och bli en rekryteringsfest för de kriminella gängen. Socialdemokraterna satsar därför i sin budget 700 miljoner kronor för att kommunerna i egen regi, eller i samarbete med exempelvis idrottsföreningar, ska kunna arrangera meningsfulla aktiviteter för barn och unga där lunch ska inkluderas. Stödet föreslås gå till hela landet, men särskilt viktat mot kommuner med stora socioekonomiska utmaningar.

Hos kommunernas fritidsbanker är det möjligt att låna, köpa eller hyra idrottsutrustning som annars är för dyr för många med knappa marginaler. För att ytterligare förstärka fritidsbankernas arbete vill Socialdemokraterna skjuta till 50 miljoner kronor under 2023.

– Regeringen låter barnen betala krisen. För det är barnen som drabbas när föräldrarna inte får lönen att räcka till mat och hyra eller kläder efter säsong. Det är barnen som drabbas när skolorna tvingas säga upp lärare. Så hanterar vi inte kriser i Sverige. Vi socialdemokrater sätter barnen i första rummet, säger Damberg.

En skuldakut under krisen

När allt fler har svårt att betala sina räkningar ökar andelen blancolån och köp på avbetalning. Hushållens totala skuldbelopp ökade med flera miljarder 2022, och i början av året inkom fler ärenden om skuldsanering än någonsin tidigare. Därför vill Socialdemokraterna införa en skuldakut för hushållen. Skuldakuten innehåller förslag om ett nationellt skuldregister, tuffare tag mot oseriösa kreditgivningsföretag, samt att gå vidare med förslaget om startlån. Skuldakuten innefattar också en satsning om 100 miljoner så att kommunerna kan arbeta aktivt med konsumentvägledning. Med extra tillskott skulle kommunerna kunna agera proaktivt för att förhindra långsiktig skuldsättning.

Förstärkning av omställningsstudiestödet

Under lågkonjunkturen, när arbetslösheten väntas öka, är det särskilt viktigt att arbetsmarknaden rustas långsiktigt. Sverige har nu världens bästa system för omställning genom det omställningsstudiestöd som parterna har kommit överens om. När parterna har tagit ansvar och levererat ett omställningssystem i världsklass kan inte staten smita från notan. Det är viktigt att staten uppfyller sin del av åtagandet. Socialdemokraterna säger nej till regeringens besparingar på arbetsmarknadspolitiska insatser, kompetenslyft för klimatomställningen, Arbetsmiljöverket och Vinnova. Istället föreslås att anslaget till CSN förstärks med 33 miljoner kronor för att omställningen av arbetskraften inte ska bromsas.

Finansiering krona för krona

Socialdemokraterna satsar 3,5 miljarder mer än regeringen i årets vårbudget. Detta är möjligt genom Socialdemokraternas förslag om att förlänga intäktstaket för elproducenter året ut, så att Sverige kan fortsätta återföra övervinsterna på elmarknaden till hushållen.

Läs Socialdemokraterna vårmotion 2023 här! Pdf, 529.1 kB.

 

Uppdaterades senast: