Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver: SD och regeringen måste redovisa konsekvenserna av sänkt reduktionsplikt

SD och regeringen behöver ge besked om reduktionsplikten och redovisa konsekvenserna för Sverige om den tas bort. Samtidigt behöver de ge svar på hur klimatmålen ska uppnås och svenska jobb ska säkras. Det kräver nu Socialdemokraterna, som under torsdagen presenterade ett utskottsinitiativ i riksdagen.

placeholder

På en pressträff under torsdagen presenterade Magdalena Andersson och Anna-Caren Sätherberg ett utskottsinitiativ i Sveriges riksdag om att SD och regeringen måste redovisa sin sänkning av reduktionsplikten samt vilka åtgärder de planerar att införa för att hantera konsekvenserna om reduktionsplikten tas bort.

Här är frågorna som SD och regeringen måste besvara

Sverigedemokraternas krav på att helt ta bort reduktionsplikten riskerar att medföra stora konsekvenser för svenska jobb och företag, för den gröna omställningen, för vanligt folk och för klimatet. Det är hög tid att de konsekvenserna redovisas. Svenska folket och Sveriges riksdag förtjänar att få hela bilden.

 1. Hur garanteras att Sveriges klimatmål 2030 nås med förslag om sänkt reduktionsplikt?
 2. Hur garanteras att Sverige når EU:s klimatmål som är beslutade inom ramen för Fit-for-55?
 3. Till vilken kostnad planerar regeringen köpa utsläppsrätter för att kompensera för minskade nivåer i reduktionsplikten? Hur ska det finansieras?
 4. Vilka konsekvenser förväntas förslaget innebära för den svenska skogsnäringen och industrin? A: Hur många hektar skogsmark måste avvaras varje år på grund av minskade nivåer i reduktionsplikten? B: Vilken ersättning ska utgå till skogsägare?
 5. Hur säkerställer regeringen att den sänkta nivån i reduktionsplikten garanterar en tillräcklig nivå av biodrivmedel för att säkra Sveriges självförsörjning?
 6. Vilka blir de säkerhetspolitiska konsekvenserna av förslaget utifrån ett ökat beroende av olja från diktaturer?
 7. Vilka begränsningar i bilåkandet avser regeringen att införa för att kompensera för minskade nivåer i reduktionsplikten?
 8. Var i landet avser regeringen att införa fler trängselavgifter för att kompensera för de ökade utsläpp som ett resultat av minskade nivåer i reduktionsplikten?
 9. Vilka städer och landsbygdsorter är föremål för begränsningar i bilåkandet för att kompensera för minskade nivåer i reduktionsplikten?
 10. Vilka hastighetsbegränsningar avser regeringen införa på svenska vägar och vilka konsekvenser beräknas dessa få för människors resande på grund av minskade nivåer i reduktionsplikten?
 11. Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att säkerställa att en kraftigt sänkt reduktionsplikt inte hotar forskningen och utvecklingen av biodrivmedel, framväxten av nya jobb och ny industri i Sverige?

SD sviker vallöften och vilseleder om reduktionsplikten

Innan valet 2022 lovade Sverigedemokraterna att omedelbart sänka priset på bensinen med 6:50 och 10 kronor på dieseln. Resultatet blev 14 öre och 40 öre, och svenska folket väntar fortfarande på besked om reduktionsplikten.

Sverigedemokraterna påstår att bränslepriset kan minskas med 10 kronor om man minskar nivåerna i reduktionsplikten. Men alla seriösa aktörer pekar på att det är andra omvärldsfaktorer som driver upp bränslepriserna – såsom världsmarknadspriset på råolja, ökande transportkostnader och Putins invasion av Ukraina.

– Att SD:s vallöfte om sänkta bränslepriser kommer att svikas är det ingen tvekan om. Frågan är nu hur stort löftessveket blir. Och vad som blir konsekvenserna för svenska folket, säger Magdalena Andersson.

Vad är reduktionsplikten?

Sverige har idag en reduktionsplikt för transportsektorn. Det innebär att en viss mängd förnybara bränslen, såsom biobränslen, måste blandas in i bensin och diesel för att minska koldioxidutsläppen.

Varför behövs reduktionsplikten?

1. För att Sverige ska nå klimatmålen. Sverige har satt riksdagsbundna mål för att minska våra koldioxidutsläpp, och för att klara detta krävs det en omställning till förnybara bränslen. Reduktionsplikten är en del av denna omställning, och regeringens expertmyndighet Naturvårdsverket är tydlig med att vi inte klarar målen utan reduktionsplikten.

2. För att skapa jobb och öka tillväxten i Sverige. Reduktionsplikten behövs för att skogsnäringen, som sysselsätter mer än 120 000 personer och som står för flera miljarder i exportintäkter, ska kunna växa och skapa flera jobb. Här har Sverige de bästa förutsättningarna eftersom biodrivmedel skapas genom råvaror från skogsrester, jordbruk och avfall och det blir fler jobb även i livsmedels- och jordbrukssektorn i hela Sverige.

3. För att stärka Sveriges beredskap och säkerhet. Socialdemokraterna vill att Sverige ska vara självförsörjande på biodrivmedel genom att ha svenskt i tanken i stället för att vara beroende av bränslen från skurkstater. Att Sverige som land ökar den egna produktionen av bränsle är viktigt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: