Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S synar regeringens budgetbluff – sämsta skolbudgeten sedan 2007

En ny rapport från RUT, Riksdagens utredningstjänst, visar att SD och högerregeringen gör den största nedskärningen på skolan sedan år 2007. Det meddelade Mikael Damberg, finanspolitisk talesperson och Åsa Westlund, skolpolitisk talesperson för Socialdemokraterna under en pressträff torsdagen den 10 maj 2023.

placeholder

Största nedskärningen på skolan sedan år 2007

När regeringen i april 2023 presenterade sin vårbudget påstod skolminister Lotta Edholm att det var den största satsningen på skolan en regering gjort på 30 år. Ny statistik visar nu att det inte stämmer.

En ny utredning från Riksdagens utredningstjänst, RUT, visar att anslagen till barn- och ungdomsutbildning minskar med 2 miljarder i fasta priser. Även om man bortser för prisutvecklingen är det en ökning på marginalen, 300 miljoner kronor, som dessutom finansieras med nedskärningar på andra områden. Det är mycket mindre än vad S-regeringen brukade satsa årligen, som fram till år 2022 ökade anslagen till skolan till över 27 miljarder i 2023 års priser.

SD och regeringen har bäddat för skolans kostnadskris

Svensk skola står inför en kostnadskris och det är barnen som får betala priset. Detta är en kostnadskris som regeringen förvärrat och bäddat för. Regeringens budget, tvärt emot vad skolministern har sagt, medför de största nedskärningarna på skolan sedan 2007.

Skolan finansieras förutom av kommunalskatten och riktade statsbidrag också av generella statsbidrag från staten. Men inte heller den vägen har regeringen och SD kompenserat Sveriges skolor för kostnadskrisen. Statens bidrag in i den kommunalekonomiska utjämningen är oförändrade i löpande priser. Det innebär en nedskärning på över 8 miljarder mellan år 2022 och 2023.

Kostnadskrisen är inte ett problem som landets skolor eller landets kommuner kan möta själva - det är en kris som vi som land måste möta tillsammans

– Mikael Damberg, finanspolitisk talesperson

Här är Socialdemokraternas krav på regeringen

Skolans pengar ska gå till skolan. Men idag ser vi fortsatt hur skolan läcker ut skattemedel och hur kommuners ekonomi dräneras på grund av högerpartiernas försvar av skolkoncernernas intressen. Skattepengar går fortsatt till att betala för tomma platser, reklam för friskolor och skolkoncernernas expansioner.

Regeringen måste ta ansvar för skolans finansiering. Istället för att peka finger och skylla ifrån sig behöver regeringen nu ge kommunerna tydliga besked, senast midsommar, om att de kommer att skjuta till pengar för att kvalitén i skolan ska kunna upprätthållas.

Socialdemokraterna kräver en plan från regeringen för att:

  • Skydda hushållens ekonomi
  • Säkra välfärden under kostnadskrisen
  • Trygga jobben under lågkonjunkturen

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: