Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill se ökade krav på skolkoncerner

Socialdemokraterna kräver en rad åtgärder för att öka kontrollen över skolans resurser och skydda skolans ekonomi från vinstjakt. Det meddelade partiledare Magdalena Andersson och utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund på en pressträff den 14 juni 2023. S vill ha ökad kontroll över hur skolkoncernerna använder skolans pengar och utreda ett stopp för skolpengsflykt från kommunerna. Skattebetalare måste kunna räkna med att de pengar som är till för skolan i deras kommun inte går till vinst eller expansion av koncernskolor i andra kommuner, utan till utbildning.

placeholder

Skolsverige kryllar idag av skolkoncerner som inte bara gör stora vinstuttag, utan också använder skolpengen från en kommun till att expandera i andra kommuner. Detta helt utan insyn och kontroll från kommunen som betalat skolpengen. Det ger koncerner konkurrensfördelar gentemot mindre friskolor, men innebär också att kommunala skolor konkurreras ut, tvingas stänga eller får merkostnader på grund av tomma platser. Nu föreslår Socialdemokraterna ett stopp för skolpengsflykt från kommunerna för att öka samhällets kontroll över skolans resurser.

– Våra skattepengar ska gå till skolböcker, inte till vinster till skolkoncerner, säger Magdalena Andersson.

Skolkoncernerna växer på skattebetalarnas bekostnad. När kommuninvånarna betalat skatt för att barnen i kommunen ska få en bra skolgång, ska skolföretag inte kunna använda de pengarna till vare sig vinstuttag eller att finansiera annan verksamhet än det kommunen avsett.

Öppna böcker är en förutsättning både för att kunna granska skolverksamhet och säkerställa att skattebetarnas pengar används effektivt. Därför vill Socialdemokraterna att det införs krav på ekonomisk enhetsredovisning där fristående huvudmän ska redovisa intäkter och kostnader per skola.

Åsa Westlud konstaterade att detta är ett förslag som även Sverigedemokraterna och Regeringspartierna borde ställa sig bakom om de menar allvar med utfästelserna i Tidöavtalet.

– Både förslaget om att vinstutdelning inte ska få förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare, och förslaget om att skolor med dålig kvalitet inte ska få göra vinstuttag, förutsätter i praktiken att alla friskolor underkastas ekonomisk enhetsredovisning, sa Åsa Westlund.

Socialdemokraterna kräver att regeringen agerar för eleverna istället för att skydda skolkoncernerna.

Stoppa läckaget av skolans resurser genom skolpengen. SD och regeringen måste omedelbart lägga fram de färdigberedda förslag som finns om att skolpengen ska sluta överkompensera friskolor samt att de fortsätter utredningen om att stoppa vinstuttagen i svensk skola. S kräver också att regeringen återkommer med besked gällande statsbidragen för 2024 innan midsommar, så att kommuner och regioner får möjlighet att vidta de åtgärder som krävs.

Socialdemokraternas krav:

  • Öka kontrollen och insynen över skolans resurser. Inför krav på ekonomisk enhetsredovisning där fristående huvudmän ska redovisa intäkter och kostnader per skola
  • Stoppa skolpengsflykt från kommunerna - utred ett förbud mot att skolkoncerner flyttar skolans resurser från kommunen som betalat skolpengen
  • Stoppa läckaget av skolans resurser genom skolpengen - lägg omedelbart fram de färdigberedda förslag som finns om att skolpengen ska sluta överkompensera friskolor
  • Fortsatt utredning av förbud mot vinstuttag ur skolan

Läs utskottsinitativet här. Pdf, 172.4 kB.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: