Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver: SD-regeringen behöver agera för att rädda möjligheten till utbildning och omställning

Under en pressträff den 4 september 2023 riktade Mikael Damberg, S ekonomisk-politiska talesperson och Åsa Westlund, S gruppledare i utbildningsutskottet skarp kritik mot att tusentals människor blir utan stöd på grund av att Sverigedemokraternas regering inte ger CSN de pengar som krävs för att få hanteringen av det nya studiestödet att fungera. Nu lägger S fram fyra krav för att rädda omställningsstudiestödet.

placeholder

Svenska hushåll har det tufft med höga matpriser, hyror och räntor. Hittills har Sverigedemokraternas regering valt att möta den ekonomiska krisen med passivitet, schabblat och dragit benen efter sig. För att Sverige på längre sikt ska ta sig starkare ur krisen borde rätt kompetens vara en prioritering för regeringen, enligt Socialdemokraterna.

Omställningsstudiestödet som är ett stöd som har förhandlats fram av arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, gör det möjligt att ställa om eller kompetensutvecklas samtidigt som man får 80 procent av lönen i upp till ett år. Stödet är avgörande om Sverige fortsatt ska ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling, industri och innovation. Sedan omställningsstudiestödet kommit på plats har människor från hela landet har ansökt om stödet. En månad efter att ansökningarna öppnat, i oktober 2022, hade 23 500 sökt stödet. Ett enormt intresse som visar att svenska folket vill utbilda sig och utvecklas i arbetslivet.

CSN, den myndighet som hanterar stödet, meddelade tidigt att de inte skulle hinna med att handlägga ansökningarna och bad i våras regeringen om extra stöd för att kunna anställa fler handläggare och påskynda hanteringen. Men SD-regeringen sa nej. Socialdemokraternas lyssnade och föreslog i sitt förslag till vårbudget att anslaget till CSN skulle förstärkas med 33 miljoner kr under innevarande år. Men då S-budgetförslag röstades ner blev det aldrig verklighet.

Inför 2024 ser det ännu värre ut då CSN:s prognos är att bara 800 miljoner kommer att hinna fördelas vilket innebär att 2 miljarder kommer att brinna inne. Detta gör att tusentals människor riskerar att bli utan stöd och möjligheten till omställning på grund av att regeringen hittills vägrat att tillföra medel till den handläggande myndigheten CSN.

– Vi ser redan hur SD och högerregeringen dragit av Sverige ledartröjan i klimatomställningen och hur tusentals jobb nu riskeras i den gröna industrin. Nu håller man på och sjabblar bort möjligheterna med omställningsstudiestödet, sa Mikael Damberg

För att omställningsstudiestödet ska fungera och kompetensbristen ska kunna lösas krävs att regeringen ser till att CSN får de resurser de behöver och det krävs ordentligt med studieplatser. I stället har regeringen skurit ned på antalet utbildningsplatser till högre utbildning, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen i sin första budget.

Människor stoppas i onödan från att utbilda sig. Företag får svårt att planera för vikarier under studietiden och kompetensbristen ökar. Pengar som avsatts används inte. Och tusentals människor lämnas alltså utan besked, besked som de med rätta förväntat sig att få för att kunna planera sitt och sina familjers li, sa Åsa Westlund.

Regeringen och Sverigedemokraternas dumsnåla hantering av omställningsstudiestödet är slarvigt, ineffektivt och respektlöst, enligt Socialdemokraterna. Nu lägger partiet fram fyra krav för hur regeringen ska hantera detta.

Socialdemokraterna kräver att regeringen:

  • Skjuter till de resurser som CSN behöver för att korta väntetiderna och klara handläggningen av ansökningar till omställningsstudiestödet inom rimlig tid.
  • Tillsätter en samordnare av omställningsstudiestödet med uppdrag att hålla ihop arbetet över departementsgränserna och säkerställa en god samverkan och dialog med arbetsmarknadens parter.
  • Stoppar nedskärningarna på kunskapslyftet. Det behövs fler utbildningsplatser inom högskola, yrkeshögskola och yrkesvux för att möta den ökade efterfrågan på utbildning.
  • Att regeringen till fullo ställer sig bakom partsöverenskommelsen och tydliggör att man inte avser riva upp den avtalade helheten.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: