Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen av järnvägen

Socialdemokraterna vill att mer av järnvägsunderhållet bedrivs av staten i egen regi, det meddelade Lena Hallengren och Gunilla Svantorp på en pressträff den 14 september 2023. Partiet vill återta den demokratiska kontrollen över järnvägen för att det skulle gynna både tågtrafiken och resenärer.

placeholder

Sedan början av 1990-talet har tågresandet fördubblats. Samtidigt som allt fler vill åka tåg har trafikstörningarna ökat och punktligheten försämrats för snabb- och fjärrtåg. Det är många som kan känna igen sig i att fastna på försenade tåg på grund av signalfel eller spårfel.

– Att järnvägen och tågen fungerar är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Det är en förutsättning för att vanligt folk ska kunna ta sig till jobbet och för att vårt näringsliv ska kunna frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt, sa Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

Socialdemokraterna har under tiden vid regeringsmakten sett över hur underhållet skulle kunna organiseras på bästa sätt för att maximera varje satsad skattekrona. Nu vill S ta nästa steg genom att föra över mer av underhållet till statens egen regi. Det skulle kunna innebära att underhållet av järnvägen både går snabbare och kostar mindre.

För att Sverige ska få bättre tågtrafik behöver nu regeringen orka ta det nödvändiga steget. Därför vill Socialdemokraterna att Trafikverket omgående bör få i uppdrag att granska hur man skulle kunna bedriva mer av underhållet i egen regi.

– Järnvägen är en samhällsviktig infrastruktur – utan den stannar Sverige. Men vi kommer heller inte kunna lösa de klimatutmaningar vi står inför om inte tågen går i tid. Det förutsätter att järnvägen underhålls och det har vi allt för länge lämnat till marknaden, sa Gunilla Svantorp, Socialdemokraternas gruppledare i trafikutskottet.

Under SD-regeringens första år har de valt att stoppa de satsningar på järnvägen som S-regeringen tog initiativ till. De har stoppat stambanorna och nu drar de i gång vad som mycket väl kan bli ett tandlöst uppdrag till Trafikverket gällande underhållet. Gunilla Svantorp konstaterade att det tar tid att bygga upp infrastruktur, men att rasera det tar mindre än ett år.

Socialdemokraternas krav om järnvägen:

Socialdemokraterna vill att mer av järnvägsunderhållet bedrivs av staten i egen regi, och kräver att regeringen snarast kompletterar uppdraget till Trafikverket och ger myndigheten i uppdrag att se över vad ett återfört järnvägsunderhåll i statens egen regi skulle kunna innebära.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: