Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

SD-regeringens budget gör Sverige fattigare

Den 20 september 2023 presenterade finansminister Elisabeth Svantesson SD och regeringens budget för 2024. S ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg riktar på en pressträff i riksdagen kritik mot att Tidö-partiernas budget gör Sverige fattigare och att de bluffar om satsningar genom att siffertrixa när de presenterat utspelen. Damberg konstaterade att det är en budget som inte på allvar möter samhällsproblemen.

placeholder

Lågkonjunkturen är här och inflationen fortsätter att gröpa ur hushållens plånböcker. Det kommer tecken på en avmattning på arbetsmarknaden. Regeringen och Sverigedemokraterna har valt att möta den här svåra tiden med passivitet.

– Den här budgeten gör Sverige fattigare, sa Mikael Damberg på pressträffen.

Sverige blir fattigare

Sveriges tillväxttakt spås bli bland de lägsta i Europa. Samtidigt som vanliga familjer med vanliga inkomster får svårare att klara räkningarna och SD-regeringens passivitet skapat en sjukvårdskris. Redan förra året valde regeringen att underfinansiera välfärden och accelerera nedskärningarna i skolan och vården. I år fortsätter regeringen på samma spår när de fortsätter hävda att de gör stora tillskott, samtidigt som de medel som tillförs knappt kompenserar för inflationen.

– Besparingarna i sjukvården handlar inte längre om att hyvla på lite avdelningsfika eller spara in på administration. Verkligheten är att den sjukvårdskris som den här regeringens passivitet har skapat kommer att leda till färre vårdplatser, i vissa fall att hela avdelningar eller sjukhus måste läggas ned. Då är det magstarkt att prata om satsningar från regeringens sida, sa Mikael Damberg.

Sverige blir farligare

Våldet på gatorna har eskalerat de senaste veckorna. Men regeringen gör inte tillräckligt för att knäcka gängen. I budgeten gör de nedskärningar på stöd till kommunerna för att bryta nyrekryteringen. Under den socialdemokratiskt ledda regeringen startade en viktig och framgångsrik satsning på brottsförebyggande insatser särskilt riktade till kommuner med utsatta områden. Nu väljer regeringen att kraftigt skära ned i den, från 250 miljoner kronor 2023 till endast 80 miljoner kronor 2024. SD och regeringen inte tar frågan om att bryta nyrekryteringen på allvar, konstaterade Damberg.

– Den situationen vi befinner oss i, där barn skjuter andra barn, borde vara ett tillräckligt bevis på att det brottsförebyggande arbetet är underfinansierat och behöver mer resurser, sa Mikael Damberg.

Socialdemokraterna tycker att det är bra att regeringen nu fullföljer den utbyggnad av Polisen som startade under den S-ledda regeringen och att de genomför de satsningar som redan var beslutade om. Och det är bra att Kriminalvården får mer resurser för att klara sitt uppdrag.

Regeringen siffertrixar

SD-regeringen har gång på gång presenterat förslag på en pressträff eller i en artikel inte stämmer överens med verkligheten. Och detaljerna i förslagen har många gånger inte offentliggjorts förrän flera timmar senare.

Tre exempel på siffertrixande från regeringen:

  1. Regeringens storsatsning på polisen på 3,7 miljarder kronor visar sig i själva verket vara noll kronor. De utelämnar också att en väsentlig del av tillskottet beslutades av den socialdemokratiskt ledda regeringen.

  2. Regeringens nya satsning brottsförebyggande insatser i kommunerna på 80 miljoner är egentligen en nedskärning på det brottsförebyggande arbetet. För samtidigt som de tillför 80 miljoner kronor, löper en satsning om 250 miljoner kronor ut. Det handlar alltså om en nedskärning på 170 miljoner kronor.

  3. SD och regeringens bränslebluff. Förra året hävdade regeringen att man sänkte skatten med 1 kr – det visade sig vara 14 öre. I år har regeringen meddelat en skattesänkning på dieseln på 43 öre – som i själva verket kommer att innebära en höjning vid årsskiftet.

– Vi känner igen det här beteendet från valrörelsen. Då lovade man ett elstöd från första november. Man lovade 10 kronor i sänkta bränslepriser. Nu har det gått ett år sedan valet och bensin och dieselpriserna är i stället högre. Man sa och lovade något före valet – för att sedan agera på ett helt annat sätt efter valet, sa Mikael Damberg.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: