Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Det eskalerande gängvåldet: S lägger fram flera förslag mot gängkriminaliteten

På en pressträff i riksdagen presenterade Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare och Ardalan Shekarabi, S gruppledare i justitieutskottet ett antal nya förslag för att stoppa det brutala gängvåldet som plågar Sverige. Bland annat handlade förslagen om att stoppa narkotikan och vapnen vid Sveriges gränser, rusta svensk polis för att stoppa öppna drogscener och att bryta nyrekryteringen till gängen.

placeholder

Hittills i år har det skett 130 sprängningar och 40 dödsskjutningar, 9 av de dödskjutningarna har inträffat bara den senaste månaden. Den råhet och brutalitet som vi nu ser hotar hela samhället, enligt Socialdemokraterna. Senaste veckorna har en mamma blivit mördad för att hon var anhörig, en 70-åring skjutits ned för att han var på stammispuben och en trettonåring rövats bort och skjutits till döds i skogen.

– Vi har en nattsvart månad bakom oss, en skoningslös september. Vi ser sprängningar i våra bostadsområden. Vi ser fler och fler oskyldiga som hamnar i skottgluggen, sa Magdalena Andersson under pressträffen.

Andersson var tydlig med att det brutala och hänsynslösa våldet måste mötas av samhällets samlade och fulla kraft. Straffen måste skärpas, polisen behöver rustas, nyrekryteringen brytas samt att vapnen och knarket måste bort från gator och torg.

SD-regeringen säger nej till S förslag

I valrörelsen lovade regeringspartierna en rivstart mot gängen, men den har ingen sett av. Tidsgräns efter tidsgräns passeras för nya lagförslag.

Socialdemokraterna vill se åtgärder här och nu för att få stopp på det brutala våldet, och S har lagt fram flera förslag som skulle kunna genomföras, som Andersson kallar ”lågt hängande frukter”.

Men Sverigedemokraterna och regeringen har sagt nej till flera förslag. Bland annat punktinsatser mot 5-åringar och uppåt, till de resurstillskott som kommunerna skulle behöva för det förebyggande arbetet, till en akut resursförstärkning i år som hade kunnat punktmarkera unga i riskzon och till vapenamnesti samt tipspeng.

S vill stoppa narkotikan och vapnen vid Sveriges gränser

Ett av de tre förslag som Socialdemokraterna presenterade på pressträffen var att stärka Tullen. För att hålla vapnen och narkotikan borta från gatorna måste kontrollen vid Sveriges gränser skärpas. Det är knarket är den livsnerv som håller gängen vid liv och Sverige har blivit som ett nav i Europa för kokainsmuggling.

– Ulf Kristersson verkar dock inte se problemen med att Sverige blivit ett transitland för narkotika – i stället talar han om att göra upp med ”knark-myten”, sa Andersson.

S vill rusta svensk polis och stoppa öppna drogscener

Socialdemokraterna vill se en nolltolerans mot öppna drogscener. Öppna drogscenerna ökar otryggheten för alla som passerar, men

också för alla de som arbetar där. S vill därför se ett tekniklyft för att rusta Polisen med bland annat möjligheter att bevaka drogscener med drönare och att Polisen ska ges bättre möjligheter att använda ny teknik för att effektivt kunna spåra upp gängen.

– Kameraövervakning med drönare är ett verktyg som kan bidra till att få bort de öppna drogscenerna, förklarade Ardalan Shekarabi.

S vill bryta nyrekryteringen till gängen

För att stoppa gängkriminaliteten, skjutningarna och våldet måste samhället bryta nyrekryteringen. Socialdemokraterna vill därför tillföra 170 miljoner som behövs för det brottsförebyggande arbetet i utsatta kommuner, att jämföra mot regeringens budget där de lägger 80 miljoner. Socialdemokraternas förslag på totala satsning på kommunernas brottsförebyggande arbete skulle då ligga på 250 miljoner kronor.

– Det är här det brister. Nyrekryteringen har inte kunnat stoppas i vårt land, regeringen har inte kunnat ta det här på allvar, sa Shekarabi.

Socialdemokraterna ser också behov av att samhället måste ta kontrollen över institutionerna. Personalens befogenheter och säkerheten behöver öka på HVB-hemmen, avhopparverksamheten för barn behöver förbättras och Kriminalvården bör ta över ansvaret för unga som begår särskilda brott. Det handlar om särskilda ungdomsavdelningar, så kallade ungdomsfängelser. Det skulle också innebära att SiS-vården kan renodlas och förbättras så att de kan vårda rätt målgrupp, inte tungt gängkriminella.

Sammanfattning av Socialdemokraternas förslag:

Stoppa narkotika och vapen vid gränsen – stärk tullen

  • Fördubblat anslag till Tullverket jämfört med regeringens budget, så att tullen får totalt 200 miljoner för att stoppa införseln av narkotika och vapen vid gräns.

Ge polisen nya verktyg och stoppa de öppna drogscenerna

  • Omintetgör öppna drogscener med drönare samt nollvision för öppna drogscener.
  • Fånga kriminella genom att tillåta övervakning i realtid med trafikkameror, kameror för trängselskatt mm. Se över regelverket för att ta bort eventuella hinder för att använda ansiktsigenkänning för att identifiera gängmedlemmar.

Tillför resurser som krävs för att bryta nyrekryteringen och ta tillbaka kontrollen över institutionerna

  • Resurser till kommuners brottsförebyggande arbete (170 miljoner).
  • Ta kontroll över HVB-hemmen, gå vidare med förslaget om ungdomsfängelser och reformera SiS som då kan renodla rollen.
  • Förbättra avhopparverksamhet för barn.

Se hela pressträffen:

Uppdaterades senast: