Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Bostadsbyggandet har tvärnitat – S kräver akuta åtgärder

Sveriges ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur, och bostadsbyggandet har tvärnitat. På en pressträff i Sveriges Riksdag den 4 oktober 2023 krävde Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, och Jennie Nilsson, Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson, omedelbara åtgärder för vända krisen i byggbranschen. Socialdemokraterna menar att SD-regeringen inte tar krisen på allvar och att bostadsbristen hotar Sveriges tillväxt.

placeholder

Byggbranchen i Sverige har ställts inför ett av de mest utmanande ögonblicken sedan 90-talskrisen. Det som en gång var en blomstrande sektor, som bidrog till ekonomisk tillväxt och sysselsättning, har nu förvandlats till en bransch i kris. Byggherrar över hela landet kämpar med att hitta vägar framåt, och vi ser konkurser och uppsägningar som en sorglig realitet.

– Det här handlar inte om en liten nedgång i antalet nya lägenheter, utan vi pratar om en fullständig tvärnit i bostadsbyggandet, sa Mikael Damberg på pressträffen.

Socialdemokraterna tycker det är dags att agera, för att rädda Sveriges ekonomi och se till att svenska folket kan få trygga och prisvärda bostäder. Det här är en kris som kräver omedelbara åtgärder, och S är fast beslutna om att göra allt som är möjligt för att rädda Sveriges byggsektor från en fullständig kollaps.

– Sverige har helt enkelt inte råd att låta bostadsbyggandet kollapsa, sa Jennie Nilsson.

Socialdemokraterna lägger därför fram flera förslag som skulle kunna få i gång bostadsbyggandet igen. Ett av förslagen var att det införs en statlig byggstimulans i form av ett produktionsstöd. Ett stöd som ska riktas till mindre orter med stora industrietableringar samt för att bygga ungdoms- och studentbostäder. Damberg och Nilsson föreslog också statliga byggkrediter för att sänka investeringskostnaderna och den finansiella risken för byggherrar att genomföra den samhällsnyttiga åtgärd som nyproduktion av bostäder innebär. För att säkerställa att de allra bästa investeringsprojekten genomförs föreslår S att staten lånar ut maximalt 20 procent av investeringsbeloppet.

Utöver de förslagen vill Socialdemokraterna se åtgärder för att svenska folket ska skyddas mot höga elpriser med förslag om energieffektivisering av flerbostadshus och ett reformerat rotavdrag för lägre elräkningar. Det skulle till exempel kunna handla om installation av bergvärme, vattenburen värme, installation av solceller, installation av dörr och fönster eller tilläggsisolering. Även energieffektiviserande tjänster föreslår S skulle kunna få en höjd subventionsgrad till 50 procent samtidigt som subventionsgraden sänks för övriga rot-arbeten.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: