Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S förslag till kulturbudget prioriterar barn, unga, demokrati och bildning

Socialdemokraternas förslag till kulturbudget för 2024 innehåller två fokusområden. Barn och ungas villkor samt demokrati och bildning, meddelade Lawen Redar, S kulturpolitiska talesperson när hon presenterade kulturområdet i S budgetmotion för 2024.

placeholder

Sverige befinner sig i en tid med stora utmaningar. Barnfamiljer är enormt pressade, en sjukvårdskris som drabbar region efter region och ett eskalerande gängvåld skapar oro och rädsla i områden runt om i Sverige. I det läget tar SD och regeringen steg som försvagar demokratin genom att kontrollera kulturen och attackera den politiska oppositionen.

– I en sådan tid krävs politisk handlingskraft och mod. Det kräver reella satsningar som underlättar för hushållen och som skapar ökad sammanhållning och trygghet, och som håller fast vid de pelare vars vår demokrati står på, sa Lawen Redar.

Barn och ungas villkor för idrott och kultur

De senaste årens undersökningar visar att barn och ungas fritidsaktiviteter och deltagande i kultur- och idrottslivet präglas av var man bor och föräldrarnas inkomst. Det pressade ekonomiska läget som svenska hushåll befinner sig i gör det ännu svårare för alla barn och unga att kunna ta del av kultur och idrott.

Socialdemokraterna vill därför se målinriktade insatser för att stärka det kulturella deltagandet för våra barn och unga.

– Idrottsrörelsen har höjt sina händer och aktivt visat sitt deltagande och sin vilja för att stoppa gängkriminaliteten och bryta segregationen. För de vet att idrotten är en avgörande kugge för att skapa trygga områden och trygga barn. Därför behöver idrotten mer resurser, sa Lawen Redar.

S föreslår i sin budgetmotion ytterligare 100 miljoner kronor till kulturskolan samt ytterligare 100 miljoner kronor till idrott i socioekonomiskt utsatta områden.

Demokrati och bildning

SD-regeringens första år har präglats av attacker på kulturen och på demokratin. Nedmonteringen av studieförbunden, politisk styrning över kulturen, attacker mot public service och mot journalistik i allmänhet är några exempel.

I SD-regeringens budgetproposition begick de en anslagsslakt mot studieförbunden som var minst sagt anmärkningsvärd. Därför säger Socialdemokraterna nej till regeringens neddragning på studieförbunden och föreslår 250 miljoner kronor mer.

– Vi har nu sett runt om i Sverige hur människor står upp för studieförbundens värde. Att människor i hela landet, tack vare studieförbunden och folkhögskolorna, kan delta i studiecirklar, kurser och kulturevenemang är viktigt för individens möjlighet till bildning och utbildning, men också för att upprätthålla det demokratiska samtalet och därmed det demokratiska samhället, sa Lawen Redar.

Socialdemokraterna föreslår även fri entré till de statliga museerna, 10 miljoner kronor extra på mediestödet, satsningar för att stärka det samiska folkets rättigheter att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur, sina näringar och sitt samhällsliv samt en ökning av anslaget till Sametinget och för de nationella minoriteterna.

Socialdemokraternas förslag:

  • 100 miljoner mer till kulturskolan
  • 100 miljoner mer till idrott i socioekonomiskt utsatta områden
  • Fri entré till statliga museer (+ 100 miljoner)
  • 250 miljoner mer till studieförbunden
  • 10 miljoner i ökat mediestöd
  • 5 miljoner i ökat stöd till Sametinget och
  • 10 miljoner mer till nationella minoriteter

Förslagen gäller utöver regeringens budgetförslag.

 

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: