Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Morgan Johansson i uttalande om att värna civilbefolkningen i kriget mellan Israel och Hamas

Vi fördömer med kraft Hamas attacker mot Israel. Det finns ingenting som kan försvara dem. Vi delar den sorg och det lidande som befolkningen utsätts för. Våra tankar går till alla här i Sverige som har familj, släkt och vänner i Israel och Palestina. Det skriver Morgan Johansson, utrikespolitisk talesperson (S) i ett uttalande.

placeholder

Förra veckan utförde terroristorganisationen Hamas en serie brutala attacker i Israel, som krävde tusen människors liv och som skadade åter tusentals. Män, kvinnor och barn torterades och mördades urskillningslöst. Över hundra israeler kidnappades och fördes till Gaza.

Socialdemokraterna fördömer med kraft Hamas attacker mot Israel. Israel har en självklar rätt att försvara sig, i enlighet med folkrättens regler, och rädda de som kidnappats.

Israel har också en skyldighet, i enlighet med folkrätten, att skydda civila liv. Det palestinska folket ska inte straffas för Hamas terroristhandlingar. Det humanitära läget i Gaza är mycket ansträngt och blir bara värre. Befolkningen på Gaza behöver tillgång till mat, vatten, el, och medicin, och de ska inte förvägras dessa grundläggande förnödenheter. Humanitära korridorer måste öppnas för att hjälpa de som flyr från våldet.

Det är viktigt att inte skära ner på det humanitära biståndet, som går till sjukvård, mat och andra akuta behov i Palestina. Sverige och EU bör också fortsätta med det bistånd som går till att bygga en demokratisk och fredlig utveckling i landet. Att frysa biståndet till Palestina skulle drabba civila palestinier och riskera att spä på radikalisering och extremism.

Uppdaterades senast: