Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver licens för hantering av sprängmedel

Antalet sprängningar har nått oroande höga nivåer och sprängmedel har blivit en central del av de kriminella gängens våldskapital. Gängvåldet skakar Sverige i grunden och hänsynslösheten drabbar människor i hela landet. Under en pressträff torsdagen den 26 oktober 2023 krävde Socialdemokraternas Peter Hultqvist och Ardalan Shekarabi att regeringen omgående tar initiativ för en licensiering av sprängmedel, för att tackla de eskalerande sprängningarna i Sverige.

placeholder

Hittills i år har 139 sprängningar skett i Sverige, vilket kan jämföras med det tidigare rekordåret 2019 då 133 ägde rum i Sverige. Sprängningarna drabbar hela hus och kvarter, det sätter skräck i invånare och oskyldiga människor har mördats. Sverige har blivit farligare och situationen vårt land befinner oss i kräver handlingskraft, menar Socialdemokraterna.

– Vi kan inte som samhälle tillåta att gängens våldsattentat möjliggörs av dåliga kontroller. Det är dags för licensering, sa Ardalan Shekarabi på pressträffen.

Polisen beskriver att en stor andel sprängmedel som används vid illegala sprängningar kan spåras till sådant som används civilt, som vid byggarbetsplatser. Det kan ha stulits, men det finns även flera fall där personer med tillgång till sprängmedel sålt vidare till, eller själva har kopplingar till, kriminella gäng. Detta understryker behovet av bättre säkerhet och övervakning. Socialdemokraterna föreslår därför att ett licensieringssystem för sprängmedel ska införas. S menar att det skulle kunna bli ett viktigt redskap för att bekämpa kriminell verksamhet och göra Sverige säkrare.

– En licensieringsprocess skapar en möjlighet att noggrant granska alla som vill ha tillgång till sprängmedel, och på det sättet kan man utesluta personer med dåliga avsikter, sa Peter Hultqvist på pressträffen.

S vill ha starkare kontroll av sprängmedel

Det finns flera fördelar med det föreslagna licensieringssystemet:

 1. Personligt ansvar
  En licenseringsprocess lägger till ett personligt ansvar, utöver det ansvar företagen har idag. Det skulle förbättra möjligheten att noggrant granska de som ska få tillgång till sprängmedel, och förebygga att sprängmedel hamnar i fel händer.

 2. Bakgrundskontroller
  Licensieringen möjliggör regelbundna bakgrundskontroller av licensinnehavare, vilket ger polisen möjlighet att upptäcka eventuella kriminella kopplingar i ett tidigt skede.

 3. Regelbunden utvärdering
  Om licensen behöver förnyas med jämna mellanrum ger detta Polisen möjlighet att regelbundet utvärdera individers eller företags lämplighet att fortsätta hantera sprängämnen.

 4. Avskräckande effekt
  Med licensiering kan snabba åtgärder vidtas, inklusive att dra in licensen om oegentligheter eller brott upptäcks, vilket kan avskräcka från regelbrott.

 5. Spårbarhet
  Licensieringen kan kopplas till krav på spårbarhet av sprängmedel från tillverkare till slutanvändare, vilket förbättrar polisens möjligheter att förhindra brott.

Ny lag har inte stoppat sprängningarna

Trots införandet av en ny lag den 1 augusti 2021, som kräver bakgrundskontroller av alla som hanterar explosiva varor, har sprängningarna fortsatt att öka. S nya förslag om en licensieringsprocess skulle innebära att ett personligt ansvar läggs på individer, utöver företagens befintliga ansvar. Detta skulle möjliggöra en mer grundlig granskning och bakgrundskontroll av de som har tillgång till sprängmedel, vilket kan förebygga att sprängmedel hamnar i fel händer.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: