Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver åtgärder för att rädda pojkars skolresultat och förebygga kriminalitet

Att så många pojkar misslyckas i skolan gör Sverige både farligare och fattigare. Det var Åsa Westlund, S skolpolitiska talesperson, budskap på en pressträff om Socialdemokraternas krav för att ta krafttag för att stärka pojkars skolresultat. Pojkars skolresultat ligger på en oroande låg nivå, och därför kräver S omedelbara åtgärder. Westlund betonade att skolan är en av samhällets viktigaste instrument för att förebygga kriminalitet och segregation.

placeholder

Under pressträffen belyste Åsa Westlund den alarmerande statistiken: pojkars slutbetyg har under årtionden legat runt 90 procent av flickornas. År 2023 blev 9 500 pojkar inte behöriga till gymnasiet, vilket är en skrämmande siffra. Dessutom finns statistik som visar att flickor generellt har högre genomsnittsbetyg än pojkar i alla ämnen förutom idrott och hälsa. Resultaten från nationella prov indikerar att många pojkar ligger efter i svenska språket redan från lågstadiet och har svårt att komma i kapp.

– I ett läge där barn mördar och mördas kan samhället inte blunda för att pojkar är överrepresenterade bland barn som inte klarar skolan. Nyrekryteringen till gängen måste stoppas. Samhället ska knäcka gängen, och här får vi inte vika en tum. Men det behövs också ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. Här är det hög tid att samhället på allvar tar krafttag för att hindra pojkars skolmisslyckanden, sa Åsa Westlund.

Socialdemokraterna lägger nu fram ett utskottsinitiativ i utbildningsutskottet med krav på att regeringen måste ge Skolverket ett tydligt uppdrag att föreslå åtgärder och arbeta för att stärka pojkars skolresultat. Det ska bland annat göras utifrån den forskning och beprövad erfarenhet som finns.

Det behövs fler vuxna och lärare som stödjer, vägleder och motiverar eleverna i undervisningen, anser Socialdemokraterna. Något Åsa Westlund lyfte som en avgörande faktor för de elever som har det svårast att ta till sig undervisningen. S föreslår även tidiga insatser med fokus på stärkta färdigheter i svenska språket redan från förskolan och lågstadiet.

Uppdaterades senast: