Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S ställer fyra krav för att motverka antisemitism i Sverige

I dag presenterar Socialdemokraterna fyra krav på regeringen för att skydda det judiska livet i Sverige och motverka antisemitism. Kraven handlar bland annat om att stärka säkerheten för judiska församlingar och organisationer, stärka skolans arbete för att motverka antisemitism och fördubbla resurser för hågkomstresor.

placeholder

Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, presenterar kraven i samband med en riksdagsdebatt den 21 november 2023 om antisemitismen i Sverige.

– Vi måste säkra tryggheten i Sverige och motverka alla former av hat, hot och diskriminering. Den judiska minoriteten har rätt att leva i trygghet och frihet och kunna utöva sina traditioner och sin religion, säger Lena Hallengren.

De fyra kraven är:

1. Säkerställ att judiska församlingar och andra judiska organisationer kan bedriva sin verksamhet genom att stärka säkerheten

Anmälningarna om hets mot folkgrupp med antisemitiska motiv har ökat med 46 procent bara den senaste månaden. Judiska församlingar i Sverige uppger att de lägger 25-50 procent av sina medlemsavgifter på säkerhet och judiska kulturutövare vittnar om rädsla och oro när antisemitismen ökar. Säkerheten har höjts på evenemang och ett flertal har ställts in eller skjutits på framtiden. Vi vill ge polisen ett uppdrag i syfte att stärka säkerheten kring utsatta arrangemang och institutioner.

2. Ökade anslag för säkerhetshöjande åtgärder för judiska och andra organisationer inom civilsamhället

Idag finns 74 miljoner i budget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom civilsamhället. Tyvärr ser vi att hoten ökar och vi tror att summan behöver öka. Vi vill se 100 miljoner kronor för detta. Men det är också viktigt att de som mottar pengarna får en större frihet att själva bestämma vilka åtgärder de anser nödvändiga.

3. Stärk skolans arbete för att motverka antisemitism

Många lärare ser idag ökad antisemitism och har svårt att tala om exempelvis Förintelsen och nutida konflikter. Redan idag finns ett omfattande material hos Skolverket och stöd kring hur lärare kan arbeta för att identifiera, bemöta och undervisa om antisemitism. Det är nu viktigt att säkerställa att det finns tillräckliga resurser hos Skolverket för att både informera och stötta lärare runtom i landet men också att det undervisningsmaterial som finns är uppdaterat och möter behoven i klassrummen.

Skolverket bör därför få i uppdrag att se över undervisningsmaterialet och en uppgift att sprida kunskapen till lärare.

4. Fördubblade resurser till hågkomstresor

De hågkomstresor till förintelsens minnesplatser som genomförs för att öka kunskapen om antisemitism och rasism, ur ett historiskt och samtida perspektiv bland svenska ungdomar och lärare är ett viktigt inslag i kampen mot antisemitism och behovet är större än på länge. Därför vill vi se ökade anslag för hågkomstresorna och bredda satsningen till att också omfatta lärarfortbildningar i nutida antisemitism. Arbetet med hågkomstresor måste kunna nå fler lärare och elever än de som deltar har möjlighet att delta på resorna.

Se den särskilda debatten i riksdagen om antisemitismen i Sverige här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: