Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver åtgärder för att öka säkerheten och motverka terrorhot inför julhandeln

Socialdemokraterna kräver flera åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten för alla de som arbetar och rör sig i publika lokaler som köpcentrum och gallerior. Det meddelade S rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi på en pressträff i Sveriges riksdag den 4 december 2023.

placeholder

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Terrorhotnivån är förhöjd. Otryggheten har ökat för svenskar runtom i världen efter desinformationskampanjer och koranbränningar. Oskyldiga svenska fotbollssupportrar har mördats i ett terrordåd i Bryssel. Konflikten mellan terrororganisationen Hamas och Israel sänder svallvågor över hela Europa som ytterligare ökar spänningarna – även i Sverige. Natoansökan befinner sig i en känslig fas – samtidigt som Rysslands invasionskrig fortgår i vårt närområde. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat, till att betraktas som ett prioriterat mål.

– I det här läget ser vi inte ett tillräckligt resolut agerande från regeringen för att öka säkerheten för Sverige och svenska folket, sa Ardalan Shekarabi.

Socialdemokraterna kommer alltid sätta Sverige och svenska folkets säkerhet först. När vi nu går in i en period med julhandel och julbord befinner sig många människor ute i det offentliga och därför ser Ardalan Shekarabi att säkerhetsfrågorna blir än viktigare.

Socialdemokraternas krav:

Agera för att öka säkerheten och tryggheten för alla de som arbetar och rör sig i publika lokaler som köpcentrum och gallerior

Socialdemokrater vill se insatser för att säkerställa att centrumägare, restauratörer och andra som ansvarar för verksamheter där mycket folk rör sig samt fackförbund har god samverkan och beredskap om det värsta sker. Den ökade hotbilden gör att det behöver finnas bra och handfast stöd samt rutiner för de som jobbar dagligen på platser där terrordåd kan ske. Och det handlar också om personalens trygghet och om tryggheten för alla som rör sig i julhandeln.

– Regeringen borde redan ha agerat och nu brådskar de, sa Ardalan Shekarabi.

Fördubbla resurserna till Centrum för våldsbejakande extremism, CVE, och genomför en offensiv mot ensamverkande våldsverkare

CVE jobbar både samordnande och förebyggande för att hindra radikalisering och våldsbejakande extremism. Centret ger stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer och knyter samman lokal, regional och nationell nivå. S vill säkra att CVE får större muskler och att de kan agera för att hindra till exempel unga på väg in i extremism och som stöd vid t.ex. skolattacker.

Ge Nationellt center för terrorhotsbedömning, NCT, i uppdrag att snabbutreda vilka konsekvenser som de skadliga narrativ som sprids om Sverige de senaste veckorna har för hotbilden mot vårt land

Budskapen av skadliga narrativ som sprids om Sverige de senaste veckorna har fått stor spridning internationellt och de går i samma riktning som de desinformationskampanjer som bidragit till den ökade hotbilden. Det bör snabbutredas hur dessa narrativ påverkar hotbilden mot vårt land och hur de bäst kan bemötas.

Agera omedelbart mot Sverigedemokraterna

Gång på gång väljer ledande Sverigedemokrater att agera på ett sätt som ytterligare förvärrar situationen och ökar spänningarna i ett redan allvarligt läge. Tidigare har det även framkommit att Sverigedemokraterna och personer kopplade till SD drivit på koranbränningarna.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons uttalanden som nu sprids internationellt går helt i linje med de narrativ som främmande makter använt i omfattande desinformationskampanjer om Sverige som ett islamfientligt land. Det är något som riskerar att ytterligare öka de konkreta hoten mot Sverige och svenskar.

– Att statsministerns främsta samarbetsparti, de som i praktiken har ett veto över om han ska kunna gå till jobbet eller inte, agerar på ett sätt som så uppenbart äventyrar Sveriges säkerhet; det är allvarligt, sa Ardalan Shekarabi.

Ardalan Shekarabi tycker att Ulf Kristersson måste överge samarbetet med Sverigedemokraterna i frågor som rör landets säkerhet och sparka ut deras tjänstemän från Rosenbad.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: