Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

KU-anmälan mot Ulf Kristersson efter politisering av oberoende tjänstemäns löner

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet KU-anmäler statsminister Ulf Kristersson (M) efter rapporterna om politiserad lönesättningen av partipolitiskt oberoende tjänstemän i Regeringskansliet. Det meddelade Patrik Björck (S), Ciczie Weidby (V) och Amanda Lind (MP) på en pressträff i Sveriges riksdag den 5 december 2023.

placeholder

Det har kommit uppgifter om hur lönerevisionen på Regeringskansliet ska gå till Länk till annan webbplats.. direktiven till departementens chefer framkommer det att de opolitiska tjänstemän som arbetar med att genomföra Tidö-avtalet, alltså det politiska avtal som ligger till grund för regeringssamarbetet mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, ska uppmärksammas särskilt. Det skulle kunna innebära att opolitiska tjänstemän som inte arbetar med frågor som behandlas i Tidö-avtalet får svårare att få sina löneanspråk tillgodosedda.

– Statsministern är chef för myndigheten Regeringskansliet och därmed ansvarig för att myndigheten noggrant följer grundlagen Regeringsformen. Vi ställer oss mycket tveksamma till att direktiven för lönerörelsen i Regeringskansliet kan sägas göra det, sa Patrik Björck under pressträffen.

I det första kapitlet i regeringsformen står det att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Patrik Björck som sitter i Konstitutionsutskottet för Socialdemokraterna påpekade att lönesättningen inte får styras av en arbetsgivartolkning med önskade effekter inom utvalda delar av den verksamhet som regeringen enligt lag är skyldig att upprätthålla. Särskilt ska lönesättningen inte baseras på ett partipolitiskt avtal där regeringen lovar genomföra en viss politik till ett parti utanför regeringen och som riksdagen i och med detta är förhindrade att granska i samma utsträckning som regeringen.

Nu vill S, V och MP att riksdagens konstitutionsutskott, KU, granskar detta därför att partipolitisering av de opolitiska tjänstemännen riskerar att allvarligt skada förtroendet för statsapparaten.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: