Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver kraftpaket för att säkra svenska industrijobb

Den ekonomiska krisen är påtaglig i Sverige och arbetslösheten väntas öka. Tillväxten spås bli rekordlåg och svensk ekonomi ser ut att krympa. Flera industrier står redo att investera hundratals miljarder i Sverige – men om regeringen inte agerar snabbt riskerar landet att gå miste om investeringar och trygga industrijobb i hela landet. Socialdemokraternas Mikael Damberg och Fredrik Olovsson krävde därför på en pressträff i Sveriges riksdag ett kraftpaket med snabba åtgärder för att frigöra mer energi snabbt för att säkra jobben.

placeholder

En stor utmaning för att svensk industri ska kunna fortsätta vara världsledande, och för att Sverige ska få fler trygga industrijobb, är tillgången på billig el i hela landet. Därför har Socialdemokraterna föreslagit ett nytt energipolitiskt mål till 2030, med fokus på att snabbt bygga ut energiproduktionen av alla fossilfria energislag.

– Regeringen måste sluta sitta på händerna och göra det som krävs för att säkra industrijobben i Sverige. Annars riskerar de att hamna i andra länder, och det vore djupt olyckligt om SD-regeringens saktfärdighet drabbar svenska folket och svensk ekonomi, säger Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna.

Det finns åtgärder som kan vidtas redan här och nu för att frigöra mer effekt, och därmed bidra till att säkra att de industrier som står och väljer mellan att etablera sig i Sverige eller i andra länder. SD-regeringen har hittills varit helt ointresserade av att göra det som krävs för att stärka både energiproduktionen, och göra det som krävs här och nu för att garantera mer effekt i hela landet. Sverige behöver investeringar i mer energiproduktion och i mer robusta elnät.

Men det finns några enkla åtgärder man kan vidta snabbt, för att säkra att det inte finns luft i systemet utan att all effekt i Sverige verkligen används. Därför lägger Socialdemokraterna nu fram ett konkret kraftpaket med enkla åtgärder för mer el i hela Sverige med följande punkter:

 • Möjliggör fler lokala lösningar här och nu
  Inför krav på ökad öppenhet mellan nätföretag och projektägare. Det gör det möjligt med fler lokala lösningar.
 • Inför villkorade avtal för att tilldela den effekt som finns
  Gör det möjligt att villkora avtal med att kapacitet tilldelas givet att den finns.
 • Högre krav på mognadsgrad för att få tilldelning
  Ställ ökade krav på mognad hos de projekt som övervägs, för att garantera att effekten verkligen har möjlighet att användas.
 • Krav på att använda effekt
  Ställ krav på att den effekt som tilldelats används inom en viss tid.

 • Möjliggöra för omvända auktioner
  Gör det möjligt att sälja tillbaka effekt som inte används, så att man därigenom frigör kapacitet som kan användas.

SD-regeringen behöver agera här och nu för att jobb och investeringar inte ska försvinna till andra länder. Det krävs långsiktigt och uthålligt arbete – men varje regering har ett ansvar att se över vad man kan göra omgående för att säkra all effekt som finns tillgänglig.

– Sverige behöver mer billig el i hela landet. Det är viktigt för svenska folket – och det är viktigt för svensk industri. Vårt förslag på ett kraftpaket innehåller enkla åtgärder som kan skaka fram mer effekt här och nu för att säkra jobben. Energiministern måste släppa prestigen, inse allvaret och börja jobba för Sveriges bästa, säger Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: