Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver RICO-lag mot organiserad brottslighet

Socialdemokraterna vill se en svensk variant av lyckad amerikansk RICO-lagstiftning. Det krävs ett nytt grepp för att komma åt organiserad brottslighet, kriminella nätverk och gängledare. Det meddelade Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi på en pressträff i Sveriges riksdag den 20 december 2023.

placeholder

De kriminellas verksamhet breder ut sig och blir alltmer organiserad. Personer med kopplingar till organiserad brottslighet driver idag vårdcentraler, tjänar miljarder på bedrägerier och nästlar sig in i allt från kommuner till byggbranschen. Arbetslivskriminaliteten omsätter miljarder och är ett hot mot människors liv och hälsa. Sverige har blivit ett transitland för narkotika. Gängledare beställer mord och sprängningar, utnyttjar barn och agerar strategiskt för att rekrytera unga. Polisen uppskattar att den kriminella ekonomin omsätter mellan 100 och 150 miljarder kronor per år och bedrägeribrott är numera gängens viktigaste inkomstkälla. Den grova gängkriminaliteten och den organiserade brottslighet som sker i vårt land idag gör Sverige farligare och hotar samhällsgemenskapen. För att komma åt detta behöver samhället tänka nytt och ha ett helt nytt angreppssätt, därför vill Socialdemokraterna se en svensk RICO-lagstiftning.

– Bakom de skjutningar och sprängningar vi ser så sitter personer och tjänar stora pengar på den kriminella verksamheten. Det är dem vi vill komma åt, sa Magdalena Andersson på pressträffen.

RICO-lagstiftning har använts framgångsrikt i USA:s kamp mot just organiserade brottslighet och här kan Sverige dra lärdomar. S vill skapa en svensk modell utifrån svenska förhållanden med ett samlat och nytt angreppsätt där befintliga lagar används, men förmodligen på helt nya sätt och där lagstiftning justeras och nya grepp införs. Det handlar om att ta ett samlat grepp om brott som utförs av organiserad brottslighet och att kunna komma åt de som verkar i kriminella nätverk samt dess ledare.

– Vi behöver se en liknande struktur och angreppssätt i Sverige för att möta det som nu håller på etableras här. Vi behöver en mer och dynamisk lagstiftning här och det är ingen tvekan på att vi kan inspireras av den amerikanska RICO-lagstiftningen, sa Ardalan Shekarabi.

För att offensivt kunna bekämpa strukturerad kriminell verksamhet och få fast de som är involverade krävs en svensk RICO-lagstiftning. Det handlar om att gripa och åtala ledarna och beslagta deras tillgångar. S vill även se över så att det finns förutsättningar för alla inblandade myndigheter att delta och samarbeta effektivt i arbetet. Inte minst Ekobrottsmyndigheten har en central roll att spela.

– När gängkriminella tar sig in statsförvaltningen, i myndigheterna, i företagsstrukturerna och i den lagliga ekonomin blir det en direkt systemhotande situation, sa Mikael Damberg.

 

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: