Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

SD-regeringen missar chanserna för mer billig el i hela Sverige

I ett läge då Sverige och svenska folket blir fattigare har SD-regeringen sjabblat bort flera chanser att få mer billig el på plats, och därmed sänka priserna. Det förklarade Fredrik Olovsson, Socialdemokraternas energipolitiska talesperson, när han på en pressträff 29 december gick igenom de åtgärder som SD-regeringen missat eller struntat i att genomföra.

placeholder

Vi har ett stort elbehov i Sverige och behöver öka elproduktion betydligt, och det behövs mer el snabbt. I ett läge där regeringen säger sig prioritera energiförsörjningen missar de ändå möjligheten att åstadkomma just detta och därmed chansen att sänka elpriserna för svenska folket här och nu.

Vid årsskiftet träder nya lagar och regler i kraft och på energiområdet skulle det behövas en rad förändringar för att få den utökade effekt Sverige behöver. Men den listan ekar tom och regeringen levererar inte det som behövs.

– Mer vindkraft, mer elnät och en bättre fördelning av effekt är områden som borde innebära lag och regleringsändringar nu vid årsskiftet, men där regeringen missar chansen eller helt enkelt struntar i att genomföra dem - för att de är bundna av Sverigedemokraternas kulturkrig mot vindkraft, eller hindras av de som är emot en nyindustrialisering, sa Fredrik Olovsson om de missade chanserna.

Exempel på förslag som regeringen sjabblat bort:

 1. Snabbare tillståndsprocesser för mer elnät
  Färdiga förslag som regeringen har kunnat genomföra under året är att riksintressen för energidistribution ska prioriteras, att kunna använda luftledningar för att kunna dra större ledningar snabbare, samt att starkströmsledningar ska få undantag från förbud i miljöbalken. Det senare är färdigbehandlat och hade kunnat genomföras vid årsskiftet.
 1. Färdiga förslag för ökad effekt i hela landet.
  Här hade regeringen kunnat använda förslag för att möjliggöra för omvända auktioner, krav på företag för tilldelning av effekt och krav på att använda tilldelad effekt.

 2. Mer vindkraft här och nu.
  En proposition för tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft skulle göra processen mer effektiv, men den propositionen har SD, M, L och KD röstat nej till två gånger. Man bör även återinföra de tidigare villkoren för anslutning av havsbaserad vindkraft och helt enkelt fatta beslut om de stora projekt som ligger på SD-regeringens bord.

Exemplen ovan är en lista på förslag som är utredda och har remissbehandlats vilket innebär att regeringen borde ha kunnat fatta beslut om dem för länge sen. Nu brådskar det och regeringen behöver gå fram med förslagen att snabba på elproduktion och eldistribution.

Uppdaterades senast: