Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S krav för fungerande järnvägar och vägar

Om Sverige ska ha en god beredskap så måste en pålitlig och välfungerande infrastruktur säkras. Men SD-regeringens politik monterar ned i stället för att rusta Sverige. Under en pressträff i riksdagen den 15 januari 2024 presenterade därför Socialdemokraternas Peter Hultqvist och Gunilla Svantorp tre krav på regeringen för att stärka Sveriges beredskap genom att stärka landets vägar och järnvägar.

Peter Hultqvist och Gunilla Svantorp

Ulf Kristersson och SD-regeringen skickar signaler om ett allvarligt säkerhetsläge för Sverige, men regeringen tar inte det ansvar som krävs för att rusta landet och stärka samhället. Ett av SD-regeringens första beslut vid makten var att stoppa planerade satsningar på järnvägen och att skära ner 750 miljoner på järnvägsunderhållet, detta i en tid då behoven är enorma.

Tåg har spårat ur i allvarliga haverier på järnvägen. Människor kan knappt lita på att tåget kommer fram.

– Det duger inte att SD-regeringen pratar om andras ansvar, men dag för dag driver en politik som monterar ned Sverige. Vi kan inte fortsätta se kaos på våra motorvägar och tåg som spårar ur, sa Gunilla Svantorp, Socialdemokraternas gruppledare i trafikutskottet.

Risker med utländskt ägande och krav på beredskap

Så sent som förra veckan meddelade Moderaterna att Sverige framför allt borde släppa in fler privata investerare, i stället för att prioritera att åtgärda brister och ta kontroll. Men Peter Hultqvist, försvarspolitisk talesperson för (S) lyfte under pressträffen att upphandling av tjänster inom transportsektorn kan skapa säkerhetsrisker. Han menar att den internationaliserade och sönderprivatiserade transportsektorn skapar en spelplan för mindre nogräknade företag och antagonister.

I kris och krig krävs välfungerande logistik, transportkapaciteter och infrastruktur, både persontransporter och godstransporter behöver klara de hårdare kraven. Hultqvist tog exemplet med haverier likt det på Malmbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inte riskera svensk säkerhet.

– Kraven på Sverige är höga. De kommer att bli större genom NATO-medlemskapet. Transporter av såväl militär personal som militärt gods måste fungera. Det ställer krav på både transportkapaciteter som infrastruktur, sa Peter Hultqvist, S gruppledare i försvarsutskottet.

Socialdemokraternas tre krav på regeringen:

  1. Ge besked om hur deras plan ser ut för att säkra underhållet av Sveriges järnvägar, dagens situation kan inte fortgå.
  2. Agera för att ta kontroll genom ett större statligt ägande av underhållet av svensk järnväg och se över risker med utländskt ägande.
  3. Gör en särskild analys av behoven ur ett totalförsvarsperspektiv och se över akuta frågor. En sådan är Malmbanan där den senaste tidens utveckling gör det tydligt att sträckan måste stärkas.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: