Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill stoppa förslag om mer byråkrati i välfärden

Nu vill SD-regeringen lägga ytterligare en administrativ börda på kommunerna. I en proposition från regeringen föreslås att det ska råda likvärdiga krav vad gäller skyldigheten att anta mål och riktlinjer, för utförare av kommunal verksamhet där det också finns privata aktörer – men i praktiken innebär det att man underlättar för fortsatt vinstjakt i välfärden. I den oroliga tid vi lever i behöver välfärden mer resurser, inte mer byråkrati och utförsäljningar. Socialdemokraterna vill stoppa det här förslaget, det meddelade Ida Karkiainen och Jimmy Jansson på en pressträff i riksdagen.

placeholder

Det är helt orimligt att kommunal verksamhet ska ha samma mål och riktlinjer som privata, vinstdrivande företag. Det är inget annat än ett sätt för borgerligheten att ytterligare leka marknad med välfärden. Detta när det blir allt mer uppenbart för allt fler att vi tvärtom behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden.

– För varje dag blir Sverige fattigare och stora nedskärningar väntas i vård, skola och omsorg. Välfärden behöver mer resurser, inte mer byråkrati, säger Ida Karkiainen.

Dessutom lyfter flera remissinstanser, som Lagrådet, frågan om denna lagstiftning överhuvudtaget är förenlig med grundlagen där den kommunala självstyrelsen har en stark ställning. Det är minst sagt anmärkningsvärt att regeringen verkar strunta i detta.

 

Socialdemokraterna, liksom många remissinstanser, ställer sig kritiska till propositionen. Bland annat lyfter S följande kritik:

  1. Förslaget är en lösning på ett problem som inte finns. Det är inte något som är efterfrågat av någon annan än de organisationer som organiserar privata utförare. Det finns redan idag regler för hur kommunal verksamhet följs upp.

  2. Det är orimligt att ställa samma krav på att anta mål och riktlinjer för verksamheter som har vitt skilda syften. Privata utförare ska generera vinst till aktieägare, kommuner och regioner har ett helt annat uppdrag.

  3. Det är det en ytterligare administrativ börda för kommuner som redan är tyngda av ett mycket tufft ekonomiskt läge till följd av kostnadsökningar i inflationens spår. Kombinerat med regeringens ovilja att skjuta till de medel som krävs för att upprätthålla välfärden.

  4. Det är tveksamt om denna inskränkning är förenlig med regeringsformens 14 kap. 3 § där det görs klart att en inskränkning inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Att denna lagstiftning skulle vara nödvändig för att uppnå likvärdiga villkor för privata utförare och kom­muner och regioner har regeringen i propositionen inte kunnat visa.

Uppdaterades senast: