Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver akut hjälp till de som drabbas av sprängningar

Socialdemokraterna kräver att regeringen agerar här och nu för att de som drabbas av gängens sprängdåd får akut hjälp, det säger Socialdemokraternas kriminal-politiska talesperson Ardalan Shekarabi. Han vill att det införs en skyddsmekanism som träder in så fort det skett en sprängning i ett bostadsområde.

placeholder

Sverige har blivit farligare det senaste året. SD-regeringen har pratat om ett paradigmskifte, men samtidigt som våldsvågen eskalerat har regeringen bara förmått att kalla till samtal och prata om strategier.

Sprängningar skakar hela bostadsområden. De både släcker liv och gör att folk drivs från hus och hem. 2023 var ett nattsvart rekordår sett till antalet sprängningar och den senaste veckan har det sprängts på flera ställen runtom i Sverige. I flera fall från senaste årets sprängningar har oskyldiga skadats och i några fruktansvärda fall även mördats i sina hem.

Ofta dras de som drabbas av en sprängning in i långa och svåra processer med försäkringsbolag, fastighetsägare och kommunen. Många upplever att stödet brister och att man känner sig helt utlämnad. Det vill Socialdemokraterna ändra på. De som drabbas av sprängningar måste få akut hjälp.

Socialdemokraterna vill att det införs en skyddsmekanism som träder in så fort det skett en sprängning i ett bostadsområde. Mekanismen skulle göra att ärenden prioriteras av kommunen så att de snabbt kan koppla in brottsofferjouren och samordna med polisen. Shekarabi tycker att det finns en befogad kritik mot försäkringsbolagen vad gäller såväl handläggningstider som ersättningsnivåer och han tycker att de behöver bli bättre på att hjälpa brottsoffer för sprängningar.

Socialdemokraterna har tidigare ställt följande krav som regeringen inte har svarat på:

Få tungt kriminella utlämnade till Sverige

Just nu har vi en situation där högt uppsatta gängledare kan beställa sprängningar och dödsskjutningar från land som Turkiet – helt utan konsekvenser. Socialdemokraterna tycker att högt uppsatta gängkriminella som befinner sig i tredje land ska lämnas ut till Sverige.

Licensering av sprängmedel

Sprängmedel är en viktig del i gängens våldskapital. Polisen beskriver att en stor andel sprängmedel som används vid illegala sprängningar kan spåras till sådant som används civilt, som vid byggarbetsplatser. Idag ligger ansvaret för hanteringen av sprängmedel endast på företaget som använder det i sin verksamhet, det finns inget personligt ansvar. Socialdemokraterna har krävt att man inför en licensering av sprängmedel.

Inför svensk RICO-lagstiftning

För att offensivt kunna bekämpa strukturerad kriminell verksamhet och få fast de som är involverade krävs en svensk RICO-lagstiftning. Det handlar om att gripa och åtala ledarna och beslagta deras tillgångar.

Uppdaterades senast: