Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

SD-regeringen försämrar sjukförsäkringen

Den 2 april 2024 föreslog regeringens utredare att merparten av de förbättringar i regelverket som gjordes av S-ledda regeringar 2021–22 ska slopas. Det här försämringarna innebär ett hårt slag för många långtidssjuka, då det troligen leder till en återgång där ett stort antal sjuka får sin sjukpenning indragen.

placeholder

Det som utredningen har föreslagit och regeringen nu går vidare med är att återigen införa en absolut gräns för hur länge sjukpenning betalas ut. Det väntas leda till att fler förlorar sin sjukpenning och sjuka blir fattigare istället för friskare.

– SD sviker sina vallöften om att förbättra sjukförsäkringen. Nu bidrar de till att kraftigt försämra den och göra sjuka människor fattiga, säger Anders Ygeman, Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson.

Istället för att fortsätta de förbättringar som Socialdemokraterna har genomfört, vill SD-regeringen slopa dem och nu åter göra sjukförsäkringen sämre.

– I Sverige ska man inte behöva vara rädd för att bli fattig om man blir sjuk. Vi socialdemokrater vill fortsätta kämpa för en ännu bättre sjukförsäkring, säger Anders Ygeman.

Se pressträffen där Anders Ygeman kommenterar utredningen här:

Uppdaterades senast: