Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sverige behöver mer el i närtid – S och C kräver åtgärder

Socialdemokraternas och Centerpartiets energipolitiska talespersoner, Fredrik Olovsson och Rickard Nordin, ställer sig eniga i kravet på mer el i närtid. Vid en pressträff den 3 april presenterades en gemensam motion för att adressera den brådskande situationen, där de kritiserar regeringens brist på konkreta åtgärder för att möta landets omedelbara energibehov.

placeholder

Energipolitiken är central för varje människa och varje företag i Sverige. Det är också en ett område med väldigt långa tidsperspektiv, och ska människor och företag våga investera är det nödvändigt med långsiktiga och stabila spelregler. SD-regeringen tar inte till vara på Sveriges fantastiska utgångsläge då tidigare S-ledda regeringar gett Sverige ledartröjan i klimatomställningen. Om ambitionerna inte höjs de kommande åren riskerar Sverige tappa tiotusentals jobb, se försämrad konkurrenskraft för svensk industri, och i slutändan ge dyrare elpris till vanligt folk.

Sverige står inför en akut brist på el och behöver åtgärder på kort sikt för att möta detta växande behov. Vid pressträffen framhölls energipolitikens centrala roll för landets kostnader, arbetstillfällen och investeringar. Trots behovet av långsiktiga och stabila spelregler saknas en bred överenskommelse om energipolitiken, och regeringen väljer istället att luta sig på Sverigedemokraterna.

Regeringens förslag till nya energipolitiska mål för 2045 adresserar inte det brådskande behovet av ökad elförsörjning på kort sikt. S och C ifrågasätter regeringens brist på konkreta ambitioner för att möta detta behov och kritiserar den vaghet som präglar dess konsekvensanalys.

I en gemensam motion kräver Socialdemokraterna och Centerpartiet konkreta åtgärder för att säkerställa tillräcklig elförsörjning på närtid. En försenad omställning kommer att bli en dyrare omställning och det krävs bättre förutsättningar för svensk energiproduktion. En bred politisk energiöverenskommelse är nödvändig och regeringen måste ta itu med bristen på konkreta ambitioner för olika kraftslag samt införa effektiva styrmedel, inklusive lokala incitament, för att främja ökad elförsörjning.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: