Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: Stoppa kriminella från att driva bolag

På en pressträff i riksdagen den 5 april 2024 presenterade Mikael Damberg, S ekonomisk-politiska talesperson och Ardalan Shekarabi, S rättspolitiska talesperson ett första åtgärdspaket med fyra åtgärder för att komma åt ekonomisk brottslighet och städa upp bland kriminella företag. Bland annat vill man att fler brott ska leda till näringsförbud och att revisionsplikten återinförs.

placeholder

I dag använder gängkriminella företag som ett brottsverktyg för att bedriva kriminell verksamhet. Samtidigt fortsätter skjutningar och sprängningar att skaka om Sverige. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa den här utvecklingen, och här har politiken en fundamental uppgift. För att stoppa den här utvecklingen vill Socialdemokraterna komma åt roten till att gängens verksamhet kan fortsätta, nämligen ekonomin. Narkotikahandel, bedrägerier mot äldre, illegala varor och olika former av bidragsbrott är några exempel som finansierar gängens verksamhet. Enligt Polisen kan brottsvinsterna i Sverige från den kriminella ekonomin årligen uppgå till mellan 100 och 150 miljarder kronor. Även näringslivet drabbas av kriminaliteten.

– I en rapport från Stockholms Handelskammare pekar man just på att den organiserade brottsligheten inte bara är ett problem för rättsväsendet utan också för hela samhället, inklusive näringslivet. Den ökade förekomsten av organiserad brottslighet i företagsvärlden leder till ökade kostnader, både direkt och indirekt, för företagen och har en negativ inverkan på den allmänna ekonomiska stabiliteten, säger Ardalan Shekarbai, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Åtgärdspaket i korthet

Utökade befogenheter för Bolagsverket

Ge Bolagsverket en brottsförebyggande roll och ett tillsynsansvar för att stärka verkets arbete mot ekonomisk brottslighet

Återinförd revisionsplikt

Slopad revisionsplikt har lett till mer kriminalitet. Den slopade revisionsplikten har också gjort det svårare för Ekobrottsmyndigheten att göra sitt jobb.

Fler brott ska leda till näringsförbud

Sänk ribban för näringsförbud så att olämpliga aktörer inte får möjligheten att starta företag för fortsatt brottslighet. Exempel på gängrelaterad brottslighet som skulle kunna leda till näringsförbud är narkotikabrott och bedrägerier.

Personlig inställelse

'Det ska vara en självklarhet att de som företräder ett företag på pappret även är de som i driver bolaget i verkligheten. Gängkriminella ska inte kunna använda stulna, kapade eller falska identiteter för att starta bolag. Socialdemokraterna föreslår därför att Bolagsverket ska kunna förelägga om personlig inställelse när det är nödvändigt.

– Förutom att vi föreslår att fler brott ska leda till näringsförbuden så vill vi också se en återinförd revisionsplikt, att bolagsverket ska få utökade befogenheter och att Bolagsverket ska kunna begära personlig inställelse. Regeringen har lagt fram vissa åtgärder för att stävja den ekonomiska brottsligheten, men betydligt mer måste göras. Här är några förslag som de kan gå vidare med ganska omgående, säger Mikael Damberg, ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna har även tidigare förslagit åtgärder för att komma åt ekobrottsligheten inom välfärdssektorn. Bland annat genom en översyn av Lagen om Valfrihetssystem (LOV), en tillståndsplikt för fler branscher, och en svartlistning av oseriösa företag.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: