Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill se handslag för klimatet och stoppa kostnadschock för svenska hushåll

Sverige är på väg mot en kostnadschock. För att leva upp till klimatmålen som sju av åtta riksdagspartier står bakom, behöver de svenska utsläppen minska. Nu ser vi en utveckling som går i rakt motsatt riktning. Utsläppen ökar, samtidigt som SD-regeringen saknar en plan och skjuter på alla åtgärder till framtiden. Det kommer att bli dyrt för svenska hushåll. Socialdemokraterna sträcker i dag ut en hand till Ulf Kristersson och Moderaterna om ett handslag för en klimatpolitik som stoppar kostnadschocken för vanligt folk.

placeholder

I sin årliga rapport konstaterar regeringens egna expertorgan, Klimatpolitiska rådet, att den nuvarande politiken kommer att öka utsläppen och att ansvaret för att nå de nationella målen och EU-målen skjuts över till nästa mandatperiod.

Genom att SD och regeringen väljer att inte agera nu, utan skjuter allting på framtiden, kommer en dyr nota att hamna hos svenska folket. Det handlar dels om de böter och straffavgifter som svenska skattebetalare kommer behöva stå för när Sverige inte lever upp till de mål vi har åtagit oss att göra. Men det handlar också om nya och dyra styrmedel som kommer att krävas efter 2027, för att Sverige ska komma ikapp och minska utsläppen. Det kan handla om chockhöjda kostnader för att köra bil, på grund av exempelvis kraftigt höjda koldioxidskatter eller dyrare priser vid pump genom ett nytt utsläppshandelssystem.

Mot den bakgrunden sträcker Socialdemokraterna ut en hand till Ulf Kristersson och Moderaterna.

– Socialdemokraterna och Moderaterna har historiskt kunnat komma överens i frågor som är av stor vikt för Sverige och svenska folket. Vi måste kunna komma överens om att göra ett handslag för klimatet för att inte låta svenska folket drabbas av ännu en kostnadschock. Därför sträcker jag ut en hand till Ulf Kristersson, säger partiordförande Magdalena Andersson

När regeringen nu tvingas genomföra Sverigedemokraternas klimatpolitik, som aktivt ökar utsläppen och skjuter på alla åtgärder, riskerar svensk industri att förlora viktiga investerar till andra länder och därmed även tusentals svenska jobb. Att klara klimatomställningen är avgörande för Sveriges framtid och den ekonomiska situationen för svenska hushåll. Sverige har inte råd att föra en kortsiktig klimatpolitik. Det är både orimligt och oansvarigt.

– Vi står beredda att diskutera konkreta lösningar med Moderaterna om allt i från elektrifieringen av den svenska fordonsflottan till en bred energiöverenskommelse. Men för oss socialdemokrater är det viktigt att klimatomställningen genomförs på ett sätt som är rättvist och inkluderar alla. Oavsett plånbokens tjocklek eller var i landet man bor, säger Anna-Caren Sätherberg, klimat- och miljöpolitisk talesperson.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: