Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna pekar ut en ny riktning för Sverige där man vill göra upp med marknadsmisslyckanden

Det är dags att göra upp marknadsmisslyckanden och se till att samhället fungerar – och finns där för dig. Det klargjorde Socialdemokraternas partiordförande under ett linjetal på tisdagen den 9 april. I det pekade hon på hur marknadsmisslyckanden förvärrar samhällsproblemen och försämrar Sveriges motståndskraft. Att göra upp med den utvecklingen är vad Socialdemokraterna menar med att göra Sverige mer som Sverige.

placeholder

Magdalena Andersson slår i linjetalet fast att vi måste se till att våra gemensamma resurser används till rätt saker så att medborgarnas behov sättsföre marknadens. Hon pekar ut det som centralt i arbetet med en ny riktning för Sverige för 2030-talet.

– Att marknadsmisslyckanden förvärrar samhällsproblemen bekräftas i den samhällsanalys våra arbetsgrupper nu gjort. På vår partikongress nästa år ska vi anta en politik för en ny samhällsgemenskap. Då kommer det vara avgörande att se till att samhället fungerar, finns där för svenska folket och att människa sätts före marknad, förklarade Magdalena Andersson på pressträffen.

Det Magdalena Andersson syftar på är insikten att marknadsmisslyckanden har förvärrat samhällsproblemen i Sverige och drivit på ekonomiska klyftor och segregation. Orättvisorna ökar och barnens undervisning drabbas när skolkoncerner sätter vinsten först. Tillgången till samhällsservice brister för de som bor på landsbygden och i förorten. Marknadsmodeller dränerar sjukvården på pengar samtidigt som oseriösa aktörer skor sig på våra gemensamma skattemedel. Sveriges motståndskraft är inte heller vad den borde vara när det saknas läkemedelslager och när vägar och järnvägar inte håller måttet. Medborgarna tvingas ta konsekvenserna när elmarknaden och bankmarknaden inte fungerar som de borde.

Socialdemokraterna kommer agera för ett Sverige där privat och offentligt samarbetar för medborgarnas bästa istället för att konkurrera med varandra. För ett Sverige där samhället tar ansvar för likvärdig service och välfärd oavsett var i landet du bor. För ett Sverige där styrningen av den skattefinansierade verksamheten utgår från medborgarnas behov.

Vi ser att Sverige behöver göra upp med marknadsmisslyckanden inom tre centrala områden:

Vi behöver städa upp i marknadskaoset och sätta det svenska folkets behov främst.

Våra skattefinansierade verksamheter ska ha medborgarnas bästa i fokus. Välfärdens resurser måste gå dit de behövs. De ska varken gå till företagskoncerners vinstutdelningar, ineffektiv byråkrati eller till kriminella. Vi ska därför göra upp med vinstuttag och betygsinflation i skolan och ta itu med misslyckad privatisering i vården. Kriminella, fuskare och oseriösa aktörer ska kastas ut från välfärden och våra samhällsviktiga institutioner. Seriösa företag som ger bra service ska inte konkurreras ut av oseriösa aktörer. System som leder till bristande kontroll, läckage av skattemedel, ineffektiv byråkrati, oschyssta arbetsvillkor eller korruption och kriminalitet behöver rivas upp och göras om.

Vi behöver ta tillbaka kontrollen för att öka Sveriges motståndskraft.

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Att då överlåta viktiga uppgifter i samhället till marknaden riskerar göra att vi inte kommer att klara av kriser som naturkatastrofer, extremväder, pandemier eller terror- och säkerhetshot – och i värsta fall krig. Vi behöver stärka hela samhällets motståndskraft. Det förutsätter en stark sjukvård, pålitliga vägar och järnvägar och ett motståndskraftigt elsystem för att nämna några områden. Rikets och medborgarnas säkerhet och trygghet ska alltid prioriteras före marknadsintressen.

Vi behöver få ordning på icke-fungerande marknader.

Stora områden i ekonomin ska vara konkurrensutsatta. Marknadskrafterna skapar drivkrafter för tillväxt, fler arbetstillfällen och välstånd. Men idag ser vi att många marknader inte fungerar tillräckligt bra och att vanligt folk får betala priset. De här marknaderna måste fungera bättre än idag. Här krävs reglering eller att vi använder styrkan i att många går ihop för att få lägre priser, bättre kvalitet och en starkare förhandlingsposition.

Se hela linjetalet här:

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: