Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: Ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad från skurkföretag och kriminella

Socialdemokraterna går i EU-valet den 9 juni till val på tio förslag för att stoppa kriminalitet och utnyttjande på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet. Förslagen handlar om att bryta skurkföretagens affärsmodeller genom att det behöver bli svårare att fuska, lättare att åka fast och mer kännbart för de som straffas. Förslagen presenterades av S partiordförande Magdalena Andersson och S andranamn Johan Danielsson på en pressträff den 20 maj 2024 på LO:s kongress i Stockholm.

placeholder

Sverige har blivit farligare. Polisen, fackförbund och arbetsgivare varnar för att den växande kriminaliteten och utnyttjandet i arbetslivet, så kallad arbetslivskriminalitet, är en stor inkomstkälla för organiserad brottslighet.

Det behövs omfattande, långsiktiga och kraftfulla insatser om denna utveckling som spridit sig långt in på många svenska arbetsplatser ska vändas. Socialdemokraterna vill att detta ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Därför går S till val på ett tiopunktsprogram mot kriminalitet och utnyttjande på svensk och europeisk arbetsmarknad.

– De som livnär sig på att utnyttja andra människor ska inte sova gott på nätterna i vårt Europa, säger Johan Danielsson.

Socialdemokraterna vill använda EU för att ta kampen mot skurkföretag och kriminalitet.

– Med fler svenska socialdemokrater i Bryssel kan vi ta tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden från skurkföretag och kriminella. Det är bra för Sverige, svenska företag, och framförallt, svenska löntagare, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraternas tio EU-förslag för att städa upp på svensk arbetsmarknad:

Svårare att fuska

1. Stopp för långa led av underentreprenörer: Sätt ett tak för antalet underentreprenörsled som tillåts i bland annat bygg, städ och transportsektorn med max två led som huvudregel.

2. Stärkt entreprenörsansvar över gränser och i fler branscher: Förtydliga att huvudentreprenören alltid är ytterst ansvarig för löner och villkor när underleverantörer tas in.

3. Stopp för missbruk av utstationeringsregler för arbetskraftsinvandring: Ett stopp för möjligheten att genom utstationering runda svenska regler för arbetskraftsinvandring.

Lättare att åka fast

4. Inrätta ett europeiskt center mot arbetslivskriminalitet: Med bättre informationsdelning och fler samordnade inspektioner kan vi öka pressen på de som livnär sig på att utnyttja andra människor.

5. Fler arbetsmiljöinspektörer: Inför en lägstanivå på antalet arbetsmiljöinspektörer som ska finnas i varje medlemsstat i linje med Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer.

6. Röj upp bland osynliga företag: Hårdare krav på europeiska företagsregister så att inga företag kan flyga under radarn.

7. Stoppa fusket med A1-intyg: Gör det möjligt att i realtid kontrollera att en arbetsgivare betalat skatt och sociala avgifter för de anställda på en arbetsplats.

Mer kännbart att bli straffad

8. Sanktioner ska kännas också för större företag: Koppla sanktionerna för brott mot arbetsmiljölagstiftning till företagens omsättning så de verkligen känns.

9. EU ska inte vara en bankomat åt kriminella: Företag som tar del av EU-pengar ska bli återbetalningsskyldiga om de bryter mot arbetsmiljölagstiftning

10. Inget EU-land får bli en fristad för skurkföretagare: Inför ett gemensamt näringsförbud inom EU för skurkföretagare och kriminella

Uppdaterades senast: