Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S krav: Regeringen måste agera för mer svensk ammunition till Ukraina

Vid besök på ammunitionsfabriken Nammo i Karlskoga den 28 maj 2024 ställde Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson krav på att regeringen ska agera för att säkra tillgången på krut, för att mer svensk ammunition ska nå fram till Ukraina.

placeholder

Rysslands illegala invasion av Ukraina gör att Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Putin drar just nu ner en ny järnridå genom Europa, frågan är var den ska gå. Att Ryssland inte vinner kriget i Ukraina är därför vår tids definierande utmaning. I drygt två år har vi sett hur Ukraina inte viker sig för Rysslands tyranni trots konstanta attacker. Men deras motstånd är beroende av militärt stöd utifrån.

– Kampen i de ukrainska skyttegravarna, den handlar om Ukrainas rätt till frihet, men också om Sverige, om svenska folkets rätt till frihet, och vårt sätt att leva, säger Magdalena Andersson.

Det är ett utnötningskrig som sker från rysk sida i Ukraina. Ryssland har ställt om till en krigsekonomi, och med bland annat materiel och långsiktighet satsar man på att nöta ner den ukrainska försvarsviljan. Ukrainas frihetskamp är därför beroende av att också Sverige och Europa lyckas skala upp sin militära produktion. Krut är avgörande för att säkra tillgången av ammunition för stödet till Ukraina och för att säkra våra inhemska behov. Ytterst är det regeringens ansvar att säkra den svenska försvarsindustrins tillgång på kritiska insatsvaror och nu är det krut som industrin behöver.

– Sverige måste därför göra sitt och skala upp produktionen för att kunna skicka mer vapen och ammunition till Ukraina, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna kommer lägga fram ett utskottsinitiativ i Sveriges riksdag där de kräver att regeringen agerar för att säkra svensk försvarsindustris tillgång på krut.

– Redan nu finns gemensamma åtgärder på EU-nivå, till exempel genom stöd till ammunitionstillverkning, som Nammo här i Karlskoga har fått ta del av. Det är bra, men det räcker inte, säger Andersson.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: