Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: Skolan ska rusta unga att stå emot desinformation

I en tid då svensk demokrati behöver försvaras både från yttre och inre hot är det viktigare än någonsin att rusta skolelever med verktyg att bli aktiva och kritiskt tänkande medborgare. Därför vill Socialdemokraterna modernisera undervisningen i källkritiskt förhållningssätt, med fokus på rörliga bilder och sociala medier. Det berättade Åsa Westlund, Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson, och Heléne Fritzon, toppkandidat till EU-valet på en poressträff i riksagen den 28 maj 2024.

placeholder

Idag ser vi hur desinformation och propaganda flödar från auktoritära stater, högerextrema och gängkriminella. Alltför ofta är det barn och unga som är måltavlorna och sociala medier används för att sprida desinformation, propaganda och att rekrytera. Här i Sverige har SD avslöjats med fejkkonton som syftar till att sprida vilseledande information, skapa splittring och påverka val.

Skolinspektionens granskning visar på betydande brister i undervisningen kring källkritik i svenska gymnasieskolor. Av de 30 granskade skolorna hade 25 behov av förbättringar. Skolan har en avgörande uppgift att rusta barn och unga med verktyg och kunskaper för att kunna genomskåda desinformation.

- Skolans uppdrag handlar alltså inte bara om att förbereda barn för fortsatta studier och yrkesliv, utan också om att rusta eleverna för att kunna vara aktiva medborgare i vår demokrati och vårt samhälle, sa Åsa Westlund på pressträffen.

I en granskning från april i år pekar Skolinspektionen på att det här finns behov av att förstärka undervisningen i källkritiskt förhållningssätt. Ett källkritiskt förhållningssätt är helt avgörande för ett aktivt medborgarskap, att kunna ta ställning och genomskåda lögner och fatta medvetna och upplysta val i livet. Därför krävs nu åtgärder för att modernisera utbildningen och anpassa den till den digitala världs som möter våra unga idag.

Socialdemokraterna vill:

Att regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolelevernas motståndskraft mot desinformation och modernisera undervisningen i källkritiskt förhållningssätt. Utifrån de brister som Skolinspektionen pekat på bör uppdraget bland annat omfatta:

  • Ökat fokus på rörliga bilder, digitala verktyg och sociala medier i undervisningen som berör källkritik. Undervisningen i källkritik utgår idag främst från textbaserad information. Här behöver arbetet utvecklas om eleverna ska kunna genomskåda de desinformation som möter eleverna idag vare sig det är Ryssland, SD eller en LVU-kampanj som ligger bakom.
  • Säkerställ att alla elever rustas för att stå emot desinformation. Elever på yrkesförberedande program får enligt skolinspektionens granskning sämre verktyg att värdera olika källor jämfört med elever på högskoleförberedande program. Detta måste förändras. Alla elever ska rustas för att stå emot desinformation.
  • Samverka bättre mellan olika kompetenser för att rusta eleverna bättre – involvera skolbiblioteken i utbildningen. Skolinspektionen pekar på att skolbiblioteket och dess personal involveras väldigt lite i arbetet samt att undervisningen i källkritiskt förhållningssätt inte är den gemensamma sak som den borde vara. Skolbiblioteken måste involveras mer.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: