Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S, V, C & MP: EU måste öka pressen på Israel, den militära offensiven måste upphöra

Den internationella domstolen (ICJ) har beslutat att Israel måste upphöra med sin militära offensiv i Rafah för att skydda civila. Så har inte skett, tvärtom har tältläger bombats och barn, kvinnor och män har dödats. Nu lägger Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet ett gemensamt utskottsinitiativ i Sveriges riksdag för att EU ska öka pressen på Israel och att den militära offensiven ska upphöra.

placeholder

Internationell rätt måste följas. Det är avgörande att hävda den internationella rätten, och visa att det får konsekvenser om man inte följer beslut från den internationella domstolen.

Det räcker inte med ord av fördömanden eller uppmaningar, det måste leda till handling. Därför anser S, V, C och MP att Sverige nu aktivt måste kräva att EU pausar handelsavtal med Israel till dess att man följer den internationella domstolens beslut från den 24 maj 2024.

Mot den bakgrunden kommer Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet att lägga fram ett utskottsinitiativ i Sveriges riksdags utrikesutskott som tar initiativ till följande beslut:

  • Sverige måste agera kraftfullt för att säkerställa att den internationella domstolens ICJ:s direkta order efterlevs på alla punkter och ger detta regeringen till känna.
  • Sverige driver på för att EU pausar handelsavtal med Israel till dess att man följer ICJ:s beslut från den 24 maj 2024.
  • Att Sverige aktivt ska stödja internationella rättsliga institutioner som International Criminal Court (ICC) och International Court of Justice (ICJ) och dess rättsprocesser för att motverka straffrihet gentemot alla aktörer i konflikten och säkra fullt tillträde för alla undersökande kommissioner, faktainsamlingsmissioner och alla undersökande organ mandaterade av FN.

Uppdaterades senast: