Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: EU måste agera för lägre matpriser

Var tredje hushåll kämpar med att få ekonomin att gå ihop och varannan ensamstående förälder med lägre inkomst har inte råd att sätta näringsrik mat på bordet. Samtidigt gör matjättarna gigantiska vinster. Den 1 juni 2024 på Järvaveckan presenterade Magdalena Andersson, Lawen Redar och Anders Österberg förslag på hur EU genom ett reformpaket kan sätta press på företagen och se till att vanligt folk kan handla mat.

placeholder

Matpriserna är mer än 25% högre nu än de var 2021 och kostnadsökningarna slår hårdast mot de som redan har det svårt. Var tredje hushåll kämpar med att få ekonomin att gå ihop och varannan ensamstående förälder med lägre inkomst har inte råd att sätta näringsrik mat på bordet.

– Vanliga hushåll har det tuffaste ekonomiska läget på 30 år och svenska folket pressas hårt av den här kostnadskrisen, säger Magdalena Andersson.

Samtidigt som barnfamiljer går på knäna kommer besked om matjättarnas gigantiska vinster. Till exempel visade det sig förra året att ICA det sista kvartalet gjorde en vinst på över 900 miljoner kronor, en ökning med över 400% jämfört med föregående år. De här bolagen verkar på en europeisk marknad, där stora matjättar kan diktera villkoren i hela Europa, pressa bönderna och driva upp priserna för kunderna. Det handlar om marknader med rena marknadsmisslyckanden och osund konkurrens.

Socialdemokraterna lägger nu en rad förslag för att EU ska öka konkurrensen, sätta press på matjättarna och ta kontroll över matpriserna.

– Det handlar om att göra det enklare för vanligt folk att sätta mat på bordet, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraternas förslag för lägre matpriser:

Matpriskommission i EU

Konkurrensen minskar i den europeiska livsmedelsindustrin. Socialdemokraterna föreslår att en matpriskommission införs, det vill säga en särskild grupp med uppdrag att följa och agera mot skenande matpriser – nu och i framtiden. Tanken är att representanter från hela livsmedelskedjan ska ingå – från producenterna, till grossistleden och de stora matkedjorna. EU-kommissionen behöver också stärka sitt arbete för en välfungerande marknad och se till att ta kontroll över oskäliga prisökningar.

Gör upp med marknadsmisslyckanden och stoppa skadliga sammanslagningar

S vill att EU använder alla sina verktyg för att förhindra sammanslagningar som förvärrar oligopolsituationer. Marknadsinflytandet och det finansiella ägandet i EU:s livsmedelsförsörjningskedjor behöver utredas.
Se över EU:s konkurrenslagstiftning
Om det visar sig att nuvarande regelverk inte är tillräckligt, behöver EU:s konkurrensregler ses över för att anpassa dem till målet att företagens beteende ska respektera konsumenternas rätt till överkomliga livsmedelspriser.

Krav på ökad transparens om livsmedelsföretagens kostnader och vinster

Det måste bli enklare att identifiera oskäliga prisökningar och följa upp matjättarnas övervinster. Exempelvis genom att skapa en databas för produktionspriser eller visa produktionspriser i butik.

Säkra livsmedelsbutiker på landsbygden

I många mindre samhällen leder sammanslagningar till att invånarna inte har några butiker att välja mellan, med ökade priser och sämre utbud som följd. S vill att Sveriges regering prioriterar att EU-medel från regionalstödet används för att se till att det finns fungerande service och en sund konkurrens på Sveriges landsbygder. Det är viktigt för både beredskapen, konkurrensen och för möjligheten att bo och verka i hela landet.

EU måste leverera på de lagförslag som utlovats om att stärka livsmedelssystemen

Flera förslag har utlovats som en del av ”Från jord till bord-strategin” bland annat om hållbara livsmedelssystem. Förslaget behöver se till att konkurrensen i livsmedelskedjan stärks så att vanligt folk inte drabbas av giriga mellanhänder.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: