Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Peter Hultqvist: Vi måste skydda Europaparlamentet från ryskt inflytande

Socialdemokraterna vill skydda Europa och EU-parlamentet mot ryskt inflytande. Ryssland försöker försvaga och underminera EU bland annat genom att påverka politiker, sabotageattacker och hybridhot. Peter Hultqvist presenterade en rad förslag för att stoppa ryskt inflytande i EU-parlamentet på en pressträff i riksdagen den 2 juni 2024.

placeholder

När det gäller inblandning och desinformation är Ryssland den i särklass det största hotet mot EU. Ryssland använder även militärövningar och stör GPS-system, allt för att öka spänningar och motsättningar i EU. Ryssland satsar också stora resurser på att aktivt påverka EU-valet den 9 juni.

Under den senaste mandatperioden har vi sett hur en rad EU-parlamentariker, anställda i parlamentet och EU-instutitioner utsatts för påtryckningar från Ryssland, Qatar och Kina. I EU-parlamentet har partier som Nationell Samling i Frankrike, AfD i Tyskland och Fidesz i Ungern agerat på sätt som måste betecknas som ryssvänligt och att de har gått Rysslands ärenden.

Det är nödvändigt att EU skärper upp sitt förhållningssett mot den här typen av verksamhet. Socialdemokraterna har därför idag presenterat en åtgärdslista för att skydda EU mot Rysslands försök att splittra Europa genom påverkan av EU:s institutioners demokratiska beslut- och valprocesser.

- Vi måste stoppa Rysslands infiltrationförsök i EU-parlamentet. Vi kan inte acceptera att vi har personer som agerar som nyttiga idioter och femtekolonnare och infiltrerar EU-parlamentet. Därför har vi föreslagit ett åtgärdspaket som handlar om att upprätthålla det demokratiska arbetet i EU-parlamentet, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.

Socialdemokraterna föreslår:

1. Parlamentariker som är under brottsutredning med bäring på Europas säkerhet ska kunna stängas av från parlamentets verksamhet så länge utredning pågår.

Ryssland har systematiskt upprätthållit kontakter med höger- och vänsterextrema partier för att få stöd från institutionella aktörer inom unionen i syfte att legitimera sina olagliga och brottsliga handlingar. I utredningar har det tydligt framgått att Ryssland haft kontakt med europeiska parlamentsledamöter och betalat några av dem för att främja rysk propaganda. Det är oacceptabelt och undergräver de demokratiska processerna i EU och dess medlemsstater, exempelvis fria och rättvisa val.

2. Förbud mot Europaparlamentarikers och deras tjänstemäns resor betalda av tredje land.

Vi vill förbjuda resor som tredjeländer erbjuder gratis till ledamöter av Europaparlamentet och tjänstepersoner vid EU-institutionerna (däribland ackrediterade parlamentsassistenter och partigruppernas rådgivare, samt nationella tjänstemän), för att på så sätt stävja korruption och att tredjeland köper sig inflytande i EU:s institutioner.

3. Utöka mandatet för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska åklagarmyndigheten Vi vill att mandatet för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) ska utökas så att det blir möjligt för dem att lagföra fall rörande utländsk inblandning i demokratiska processer inom EU:s institutioner.

4. Skärp säkerhetsprövningen vid anställning av tjänstepersoner och politiska assistenter i Europaparlamentet.

Idag består säkerhetsprövningen endast av att nyanställda skickar in ett utdrag ur belastningsregistret. Vi vill skärpa säkerhetsprövningen genom förstärkt screening av personal, särskilt de som deltar i sammanträden inom stängda dörrar och har tillgång till konfidentiell information.

5. Inför obligatorisk utbildning för anställda och parlamentariker om korruption och utländsk inblandning.

Vi vill införa en obligatorisk, effektiv och regelbunden utbildning om säkerhet, inblandning, etiska standarder, efterlevnad och integritet för alla ledamöter och all personal i parlamentet, för att öka medvetenheten om att de är potentiella måltavlor för utländska statliga och icke-statliga aktörer. Detta stämmer överens med vad Europaparlamentet själva har begärt.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: