Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stor S-seger i riksdagen för Sveriges synskadade och personer med funktionsnedsättning

Socialdemokraterna har i riksdagen fått igenom två krav på regeringen angående ledsagning och schablonen för uppräkning av assistansersättningen. Förslag som förbättrar vardagen för synskadade och personer med funktionsnedsättning.

placeholder

De senaste åren har allt färre personer med synnedsättning beviljats ledsagning, sämst är utvecklingen bland unga. För de som behöver ledsagning men inte får det innebär det kraftiga frihetsinskränkningar, bland annat att man inte kan röra sig på samma sätt eller ens delta i samhällslivet.

Innan valet talade sig regeringspartierna varma för funktionshinderspolitiken, men väl i regeringsställning har de prioriterat annorlunda. Nu har Socialdemokraterna tillsammans med en majoritet i riksdagen fått igenom att regeringen måste agera angående ledsagning för synskadade och vad gäller den så kallade schablonen för assistansersättningen.

Regeringen måste nu:

  • se över förutsättningarna för avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning.
  • se över förutsättningarna för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag.
  • tillsätt en utredning som ska ta fram en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för assistansersättningen.

Uppdaterades senast: