Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S välkomnar utredning om utjämningsystem för kommuner och regioner

Tisdag den 2 juli överlämnades slutbetänkandet från den parlamentariska Utjämningskommittén till regeringen. Kommittén har sett över det så kallade utjämningssystemet och lämnat flera förslag på förändringar. Socialdemokraterna välkomnar att utredningen kan presentera ett mer utjämnande system.

placeholder

Nu har slutbetänkandet från den parlamentariska Utjämningskommittén lämnats till regeringen. Kommittén har sett över det så kallade utjämningssystemet och lämnat flera förslag på förändringar som syftar till att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner.

– Vi socialdemokrater är glada att i dagens utredning kunna presentera ett mer utjämnande system. Många kommuner och regioner som idag möter stora utmaningar i sin välfärdsverksamhet skulle med dagens förslag få det lättare att bedriva sjukvård och skola. Nu ser vi framemot att regeringen arbetar vidare med utredningens förslag, säger Eva Lindh riksdagsledamot (S).

Skillnaderna i förutsättningar att bedriva kommunal och regional verksamhet i Sverige är idag stora, särskilt i glesbygdsområden med låg skattekraft och kommuner med stora socioekonomiska utmaningar. Det är inte rimligt att det kan skilja över 6 kronor i kommunalskatt mellan invånare i olika kommuner . Socialdemokraterna agerar därför för en mer jämlik fördelning och likvärdig välfärd i hela landet. Det handlar i grunden om rättvisa och att hela landet ska leva och växa.

Uppdaterades senast: