Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill stoppa vinstintresset i veterinärbranschen

Att kunna ha en hund eller katt ska inte vara en klassfråga. Men idag kan höga kostnader för veterinärbesök sätta stopp för att människor ska kunna skaffa ett husdjur. Socialdemokraterna vill att samhället kliver fram, ökar konkurrensen på veterinärmarknaden och hejdar vinstjakten för att sänka priserna. Genom att göra upp med detta marknadsmisslyckande kan priserna bli mer skäliga för vanligt folk.

Tusentals svenskar har under de senaste åren hamnat hos Kronofogden på grund av veterinärräkningar. I värsta fall tvingas djurägare avliva sitt djur. Marknaden för djursjukvård i fungerar inte och det är vanligt folk och deras husdjur som får betala priset. Här krävs reglering menar S.

placeholder

Svensk djursjukvård har kapats av vinstgiriga kedjor, som driver upp priserna på veterinärvård. Riskkapitalister utnyttjar att dagens djurägare vill rädda sina djur till vilket pris som helst, men det är uppenbart att det priset har blivit för högt för vanligt folk. Tusentals svenskar har under de senaste åren hamnat hos Kronofogden på grund av veterinärräkningar. I värsta fall tvingas djurägare avliva sitt djur.

Socialdemokraterna vill att samhället kliver fram och ökar konkurrensen på den icke-fungerande veterinärmarknaden för att sänka priserna. Genom att göra upp med detta marknadsmisslyckande kan priserna bli mer skäliga för vanligt folk.

– Det är inte rimligt att djursjukvård ska vara en möjlighet för miljardärer att tjäna ännu mer miljarder. Att kunna ha en hund eller katt ska inte vara en klassfråga, säger Anna-Caren Sätherberg (S).

Sverige är känt för sitt starka djurskydd och sitt goda djurhälsoläge. Vi är på många sätt ett föregångsland när det gäller djurhälsofrågor. Men för att vi ska kunna upprätthålla detta behövs en fungerande hälso- och sjukvård för djur i hela Sverige. Idag är det tyvärr inte så.

En av förklaringarna till de höga kostnaderna är att riskkapitalet tågade in på marknaden för cirka 10 år sedan. Snabbt köpte de upp en stor mängd kliniker över hela landet, bland annat flera av de stora djursjukhusen. Logiken för riskkapital är att det dras till investeringar där det finns pengar att tjäna. Men även om riskkapitalet nyttjat att dagens djurägare vill rädda sina djur till vilket pris som helst, är det uppenbart att ”vilket pris som helst” har blivit för högt för vanligt folk. Vård och försäkringar har blivit så dyrt att allt fler ger bort eller tvingas avliva sina djur.

 

Socialdemokraterna presenterar följande reformförslag för lägre priser på veterinärvård:

  • Tydliggör veterinärbolagens ansvar med krav på ökad pristransparens. Veterinärbolag bör, likt andra vårdbolag, kunna ge prisindikationer för att möjliggöra jämförelser mellan olika kliniker och underlätta kommunikationen mellan djurägare och djurvårdspersonal. Kunder bör också på ett mer transparent och tydligt sätt kunna informeras om vilken kostnad som tillkommer då tjänsten utförs som en akutbehandling. Även då djurägaren inte har något alternativ till att säkerställa att ett skadat eller sjukt djur snarast ges nödvändig vård, är det ändå viktigt att kostnadsbilden tydligt kommuniceras, så att djurägare ska kunna göra ett aktivt val.
  • Ställ krav på jämförelser mellan försäkringsbolag. Otydliga prisuppgifter innebär svårigheter för konsumenter att göra medvetna och väl avvägda val och alltför stora otydligheter kan medföra att konsumenter avstår från att teckna försäkring. Det bör kunna utformas bättre jämförelseverktyg där fler viktiga parametrar ingår och det är även önskvärt att försäkringsbolagen månar om att förtydliga sina villkor för konsumenter
  • Stoppa vinstintresset i djursjukvården och återför makten till veterinärerna. I Frankrike finns en lag som säger att veterinärer måste vara majoritetsägare i klinikerna och att djursjukvård inte får drivas i vinstsyfte – vi vill utreda möjligheten till en sådan lag i Sverige.
  • Utred utformningen av tariffsystem. I Tyskland bestäms veterinäravgifterna i Tierärztliche Gebüren (GOT), som fastställs av den federala veterinärkammaren. GOT fungerar som en riktlinje för veterinärer över hela landet för att fastställa avgifterna för deras tjänster. Upplägget syftar till att säkerställa transparens och konsekvens i prissättningen. Nivåerna bestäms utifrån flera faktorer, såsom tid, veterinärens expertis, behandlingens komplexitet och nödvändig utrustning.
  • Säkerställ veterinärberedskap genom att ställa krav på privata aktörer. En viktig uppgift för Distriktsveterinärerna är att säkerställa att alla djur ska kunna få sjukvård oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl. Detta krav ställs inte på privata aktörer, vilket leder till en skev konkurrenssituation. Vi vill att även privata aktörer ska ta ansvar för att säkerställa den veterinära beredskapen.

Uppdaterades senast: