Nyheter

 • Förslag till politiska riktlinjer

  2017-02-24 Partiet samlas till kongress i Göteborg den 8-12 april. Nya politiska riktlinjer ska antas och närmare 2000 motioner behandlas. Vi ska ge svar på de samhällsproblem som Sverige står inför. Tillsammans ska vi utveckla vår främsta styrka, den svenska modellen, för att skapa trygghet i en ny tid.
 • Hårdare regler för religiösa friskolor

  2017-02-23 Alla pojkar och flickor ska ha samma rätt till en bra skolgång oavsett var de är födda, vilka föräldrar de har och vilken religion de tror eller inte tror på. Därför presenterar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i dag partistyrelsens förslag om ett hårdare regelverk och skärpt tillsyn för religiösa friskolor.
 • Ett handlingsprogram mot faktaresistens

  2017-02-22 Socialdemokraternas partistyrelse föreslår att partikongressen beslutar att ett handlingsprogram mot faktaresistens och en offensiv mediepolitik ska tas fram.
 • Löfven och Rådström Baastad presenterar förslag till nya politiska riktlinjer

  2017-02-22 Socialdemokraternas kongress 2017 har temat ”Trygghet i en ny tid”. I handlingarna till kongressen lägger partistyrelsen fram förslag på nya politiska riktlinjer för fler jobb, minskade klyftor och stärkt sammanhållning. Så skapar vi trygghet i en ny tid.
 • Stärkt jobbfokus på kongressen

  2017-02-21 Partistyrelsen föreslår en skärpning av jobbpolitiken inför kongressen. Alla som kan jobba ska jobba. Särskilt fokus ska vara på att få ut fler utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. Dessutom föreslås också en skärpning av den enskildes ansvar för att göra sig anställningsbar.
 • Bekämpa tiggeriet och dess orsaker

  2017-02-21 Tillsammans måste vi bekämpa tiggeriet och dess orsaker. Vi Socialdemokrater kommer inte att passivt se på när tiggeri och hemlöshet normaliseras. – Vi behöver minska tiggeriet, det är inte en lösning på människors utsatthet att tigga på våra gator, säger Anders Ygeman till SVT Nyheter.
 • Korttidsarbete för konkurrenskraft och trygghet i svåra tider

  2017-02-17 Socialdemokraternas partistyrelse föreslår att kongressen beslutar att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter gör det svenska systemet för korttidsarbete mer konkurrenskraftigt.
 • Socialdemokraterna startar kampanjutvecklingsgrupp

  2017-02-17 Partisekreterare Lena Rådström Baastad har sammankallat en grupp bestående av lokala s-företrädare som ska vara med och utveckla partiets samtalskampanjer.
 • Tak för andel nyanlända elever

  2017-02-15 Inför Socialdemokraternas kongress i april presenterar partistyrelsen nya skolförslag. Om alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet behöver vi också se till att alla skolor är bra skolor och att alla skolor tar ansvar för introduktion av nyanlända elever. I dag tar tio procent av samtliga skolor i Sverige emot hälften av alla nyanlända elever.
 • Wallström presenterade utrikesdeklarationen

  2017-02-15 I dag presenterade utrikesminister Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration. Den pekar på inriktningen för den svenska utrikespolitiken det kommande året.