Nyheter

 • En halv miljard till förlossningsvården

  Regeringen tillför en halv miljard till förlossningsvården i vårändringsbudgeten. Det sker som ett tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.
 • Norden är en säker hamn i en osäker värld

  Vi lever i en orolig tid. Det sker förändringar över hela världen, både socialt, ekonomiskt och politiskt. Många känner en osäkerhet inför framtiden och den egna tillvaron. Extremister och populister vinner mark och världsordningen som vi har känt är under press. Det gäller internationellt samarbete, handel, demokrati, mänskliga rättigheter och försvarspolitik. Trumps USA, Brexit, fascistiska tendenser i Europa och utvecklingen i både Ryssland och Turkiet visar tydligt att vår värld kan förändras avsevärt under de kommande åren.
 • Regeringen sänker pensionärsskatten

  Idag kunde Magdalena Andersson och Stefan Löfven meddela att regeringen nu tänker sänka pensionärsskatten för 1,4 miljoner av Sveriges pensionärer. De som varit med och byggt vårt land ska ha en bra pension. Därför har det varit ett vallöfte från oss socialdemokrater att ta itu med den orättvisa pensionärsskatten som de borgerliga införde.
 • Uttalande om gripna oppositionella i Belarus

  Under helgen den 11-12 mars genomförde den politiska oppositionen i Belarus protester mot den s.k. parasitlagen som Lukasjenka genomfört i landet. Lagen innebär att den som är arbetslös betalar en straffskatt, en pålaga som drabbar hårt i ett land där arbetslösheten är hög och många oppositionella är svartlistade från vanliga arbeten. Hittills har cirka 150 oppositionella gripits i samband med protesterna.
 • Löfven invald i styrelsen för Progressive Alliance

  Den 12-13 mars anordnade Progressive Alliance sitt första konvent i Berlin. Där valdes Stefan Löfven till att sitta i organisationens styrelse. Det som för fyra år sen startades som ett nätverk av progressiva politiska partier ska nu bli en ledande aktör för socialdemokratiska och progressiva partier globalt.
 • Valberedningens förslag klart för S-kongressen

  Valberedningen är nu klar med förslag till Verkställande utskottet, Partistyrelsen, revisorer och till Programkommissionen. Valberedningens förslag kommer att behandlas på partikongressen 8-12 april.
 • S fördömer agerandet av Makedoniens president

  Vi svenska socialdemokrater fördömer det politiska agerandet av Makedoniens president Ivanov att blockera den klara parlamentariska majoriteten att bilda regering. Presidenten har återigen försatt landet i en djup politisk kris genom en manöver som kan betraktas som ett försök till statskupp.
 • S fördömer arresteringen av senator de Lima i Filippinerna

  Arresteringen av människorättsaktivisten och senatorn Leila de Lima, Filippinerna, är oacceptabel och kan inte ses som något annat än att statsapparaten använder sin makt på ett otillbörligt sätt mot de som motsätter sig dess politik. Socialdemokraterna kräver därför att hon släpps omedelbart.
 • Regeringen återaktiverar värnplikten

  I dag meddelade regeringen att värnplikten ska återaktiveras. Det säkerhetspolitiska läget i Europa och i Sveriges närhet har försämrats över tid, och regeringen vill genom att återaktivera värnplikten säkerställa försvarets personalförsörjning.