Nyheter

 • Vi håller ställningarna i EU

  2019-05-27 En politik för arbetare och kvinnors rättigheter mot högerextremismen fick resultat. Socialdemokraterna håller fortsatt ställningarna i Europaparlamentsvalet med fem mandat. Heléne Fritzon, första namn på vår lista, kommer nu ta plats i Europaparlamentet.
 • Krav på klimatinvesteringar i EU

  2019-05-25 Socialdemokraterna kräver att EU ökar sitt ekonomiska stöd till klimatfonden, GCF, och att man inför en miniminivå för alla medlemsstaters bidrag. EU behöver ta ledartröjan i klimatomställningarna och se till att alla stater tar sitt ansvar för klimatomställningarna.
 • Högern och hotet mot fri media

  2019-05-25 Socialdemokraterna presenterade idag en annonskampanj om högerns hot mot public service och en granskningsrapport om jobben. Annonskampanjen sker mot bakgrund av att högerextrema krafter i regeringsställning i flera EU-länder har angripit public service och de fria mediernas roll. Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen angripit public service och i söndags kom radikala förslag om begränsningar och utförsäljning.
 • Hårda tag mot EU-korruption

  2019-05-25 En ny arbetsgrupp - en task force - ska tillsättas för att arbeta mot korruption i EU. Gruppen ska ligga under den europeiska åklagarmyndigheten med fokus på förebyggande åtgärder. Det föreslår socialdemokraterna inför det stundande EU-valet.
 • De högerextrema attackerar pressfriheten i Europa

  2019-05-25 Socialdemokraterna presenterade idag en granskningsrapport som beskriver hur Sverigedemokraterna och de högerextrema krafterna hotar pressfriheten i Europa. Under presentationen deltog den polske journalisten Robert Kowalski och beskrev tillståndet för press- och mediefriheten i Polen som mycket problematisk. Samtidigt hyllar Sverigedemokraternas företrädare de EU-länder som bryter mot EU:s gemensamma värden om demokrati och pressfrihet.
 • S vill se krafttag mot skattefusk och penningtvätt

  2019-05-25 Socialdemokraterna presenterade idag en samlad bild av hur de vill skapa ordning och reda i EU:s finanser. Det handlar om skarpare verktyg för att bekämpa skattefusk, mer samordnad tillsyn inom EU för att stoppa penningtvätt och en arbetsgrupp mot korruption. Det handlar också om att EU-budgeten ska hållas nere och gå till rätt saker.
 • Jämställdhetskampanj – 100 år av kvinnlig rösträtt

  2019-05-25 Det är 100 år sedan riksdagen beslutade om kvinnlig rösträtt. Idag presenterar Socialdemokraterna en ny jämställdhetskampanj för att uppmärksamma detta.
 • S kräver en Lex Volkswagen

  2019-05-21 Socialdemokraterna presenterar idag ett nytt förslag som innebär att bolag som strider mot EU:s miljökrav, såsom utsläppsnivåer för fordon ska kunna straffas.
 • Socialdemokraterna föreslår en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

  2019-05-16 Socialdemokraterna föreslår att EU ska ha en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi när den nuvarande strategin, EU2020, löper ut nästa år. Strategin ska bland annat tydligt fokusera på att minska skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad. 
 • Här är vårt valmanifest till EU-valet 2019

  2019-05-15 Om mindre än två veckor går Europa till val. Då avgörs hur EU ska styras de kommande åren, och det är mycket som står på spel. Nu har Socialdemokraterna presenterat sitt valmanifest.