Nyheter

 • Vi håller ställningarna i EU

  En politik för arbetare och kvinnors rättigheter mot högerextremismen fick resultat. Socialdemokraterna håller fortsatt ställningarna i Europaparlamentsvalet med fem mandat. Heléne Fritzon, första namn på vår lista, kommer nu ta plats i Europaparlamentet.
 • Krav på klimatinvesteringar i EU

  Socialdemokraterna kräver att EU ökar sitt ekonomiska stöd till klimatfonden, GCF, och att man inför en miniminivå för alla medlemsstaters bidrag. EU behöver ta ledartröjan i klimatomställningarna och se till att alla stater tar sitt ansvar för klimatomställningarna.
 • Högern och hotet mot fri media

  Socialdemokraterna presenterade idag en annonskampanj om högerns hot mot public service och en granskningsrapport om jobben. Annonskampanjen sker mot bakgrund av att högerextrema krafter i regeringsställning i flera EU-länder har angripit public service och de fria mediernas roll. Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen angripit public service och i söndags kom radikala förslag om begränsningar och utförsäljning.
 • Hårda tag mot EU-korruption

  En ny arbetsgrupp - en task force - ska tillsättas för att arbeta mot korruption i EU. Gruppen ska ligga under den europeiska åklagarmyndigheten med fokus på förebyggande åtgärder. Det föreslår socialdemokraterna inför det stundande EU-valet.
 • De högerextrema attackerar pressfriheten i Europa

  Socialdemokraterna presenterade idag en granskningsrapport som beskriver hur Sverigedemokraterna och de högerextrema krafterna hotar pressfriheten i Europa. Under presentationen deltog den polske journalisten Robert Kowalski och beskrev tillståndet för press- och mediefriheten i Polen som mycket problematisk. Samtidigt hyllar Sverigedemokraternas företrädare de EU-länder som bryter mot EU:s gemensamma värden om demokrati och pressfrihet.
 • S vill se krafttag mot skattefusk och penningtvätt

  Socialdemokraterna presenterade idag en samlad bild av hur de vill skapa ordning och reda i EU:s finanser. Det handlar om skarpare verktyg för att bekämpa skattefusk, mer samordnad tillsyn inom EU för att stoppa penningtvätt och en arbetsgrupp mot korruption. Det handlar också om att EU-budgeten ska hållas nere och gå till rätt saker.
 • Jämställdhetskampanj – 100 år av kvinnlig rösträtt

  Det är 100 år sedan riksdagen beslutade om kvinnlig rösträtt. Idag presenterar Socialdemokraterna en ny jämställdhetskampanj för att uppmärksamma detta.
 • S kräver en Lex Volkswagen

  Socialdemokraterna presenterar idag ett nytt förslag som innebär att bolag som strider mot EU:s miljökrav, såsom utsläppsnivåer för fordon ska kunna straffas.
 • Socialdemokraterna föreslår en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

  Socialdemokraterna föreslår att EU ska ha en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi när den nuvarande strategin, EU2020, löper ut nästa år. Strategin ska bland annat tydligt fokusera på att minska skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad. 
 • Här är vårt valmanifest till EU-valet 2019

  Om mindre än två veckor går Europa till val. Då avgörs hur EU ska styras de kommande åren, och det är mycket som står på spel. Nu har Socialdemokraterna presenterat sitt valmanifest.
 • Förslag för bättre miljö- och djurskydd i Europa

  Europa, och alla medlemsstater i europeiska unionen, behöver ta ledartröjan i klimatomställningarna. Samhället behöver ta ansvar för omställningarna och ska inte bygga på individuella uppoffringar. För socialdemokraterna är det viktigt att det ska vara enkelt för konsumenten att göra rätt.
 • Åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism i EU

  Terrorism och organiserad brottslighet rör sig över landsgränser och påverkar tryggheten i hela Europa. Samarbetet med andra är avgörande för att förhindra och bekämpa såväl stöldligor som våldsbejakande extremister. För terrorhotet mot Sverige, skjutningar i utsatta områden och stölder av båtmotorer och jordbruksmaskiner påverkas av faktorer utanför Sveriges gränser.
 • S föreslår att EU förbjuder plastpåsar

  Socialdemokraterna vill se ett förbud mot plastpåsar.
 • S kräver jämställd EU-kommission

  EU-kommissionen ska bli mer jämställd och varje land ska nominera en kvinna och en man till de kommissionärsposter som ska besättas. Det är några av de krav för att öka jämställdheten som Socialdemokraterna ställer i årets val till Europaparlamentet.
 • Vi vill ha ett europeiskt cybersäkerhetscenter

  Socialdemokraterna vill inrätta ett cybersäkerhetscenter på EU-nivå och använda artificiell intelligens för att motverka desinformation. Det föreslår partiet i det kommande valmanifestet inför Europaparlamentsvalet.
 • Nu är korvfilmen här

  EU-valet är en folkomröstning emot högerextremismen. Det är också ett val om att ta tag i klimathotet och att säkra trygga jobb i Sverige och Europa. Se vår valfilm där Stefan Löfven berättar vilket Europa han vill ha.
 • Stärk forskningen inom EU för en rättvis klimatomställning

  Socialdemokraterna vill säkra världens största forskningsprogram inom EU och värna Europa som stark forskningskontinent. Det meddelar Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och Jytte Guteland (S), europaparlamentariker, idag. Bland annat föreslår de att pengar som fördelas via forskningsprogrammet Horisont Europa ska gå till fri forskning av högsta kvalitet.
 • Skärpta krav på integritet vid användning av appar

  Socialdemokraterna vill skärpa kraven på användarvillkor för de företag som levererar tjänster som sociala plattformar och andra appar.
 • Valplattform EU-valet

  Idag presenterade Socialdemokraternas sin valplattform till Europaparlamentsvalet. Partiets prioriteringar är försvaret av demokratin, att skapa fler och trygga jobb, krafttag mot klimathotet och gemensam säkerhet i Europa. S presenterade också ett förslag för att stärka mediernas frihet i EU.
 • Starkare skydd för journalister

  I en tidsanda som blir allt mer auktoritär och där ryktesspridning blir vanligare menar vi att Europaparlamentet måste ta ett helhetsgrepp för att stärka det fria ordets ställning runt om i Europa.
 • Vi vill att EU tar hårdare tag mot skatteflykt

  Socialdemokraterna kräver hårdare tag mot miljardärer och multinationella företag som inte gör rätt för sig. Vi presenterar därför fyra förslag för att vässa EU:s arbete mot skatteflykt.