Nyheter

 • Stefan Löfven sommartalar i Björneborg

  Söndagen den 18 augusti håller Stefan Löfven sitt årliga sommartal. Denna gång talar partiordföranden i Björneborgs Folkpark i Kristinehamns kommun i Värmland.
 • En särskild rubricering för hedersbrott

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande och som är av yttersta vikt att samhället markerar med kraft mot. Kampen mot alla former av hedersförtryck är därför en högt prioriterad fråga för den socialdemokratiskt ledda regeringen som nu vill införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott. Det är en viktig del i att bygga samhället starkare för alla.
 • Samordningskansli för Liberalerna inrättas i Regeringskansliet

  I augusti inrättas ett samordningskansli för Liberalerna i Regeringskansliet. Kansliet kommer att bestå av fem medarbetare från Liberalerna och arbeta med genomförandet av Januariavtalet.
 • Magdalena Anderssons tal i Almedalen 2019

  Tal av finansminister Magdalena Andersson under Almedalen den 5 juli 2019.
 • Så ska vi säkra välfärden

  Alla har rätt till en välfärd som finns där när vi behöver den – inte minst våra äldre som byggt det Sverige som vi är så stolta över. Därför krokar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu arm med kommuner, landsting och fackföreningar för att utveckla svensk välfärd. Arbetet kommer att ske inom ramen för en välfärdskommission.
 • Socialdemokraternas ekonomiska seminarium: Mer resurser krävs till välfärden

  Att fler svenskar lever allt längre är en framgång för folkhälsan och ett styrkebesked för den välfärd vi gemensamt byggt upp. I kombination med att barnafödandet ökar ställer det dock krav på välfärden där vi kommer att behöva rekrytera tiotusentals undersköterskor, lärare, vårdbiträden och barnskötare under de kommande åren. Om denna utmaning handlade årets ekonomiska seminarium under Almedalsnveckan.
 • Förbjud rasistiska organisationer

  Rasistiska organisationer sprider hat och hot via medier och på internet och skapar otrygghet för många. De rasistiska organisationerna utgör ett särskilt hot mot vårt samhälle. Vi tar det på största allvar och vill därför förbjuda rasistiska organisationer.
 • Stefan Löfvens sommarresa 2019

  I år väljer Stefan Löfven än en gång att avstå Almedalsveckan och istället möta folk som sällan träffar politiker – och aldrig skulle besöka en politikervecka. Bland annat reser partiordföranden till orter i Halland, Skaraborg, Östergötland och Värmland.