Nyheter

  • Turismen kan stärka samhället i hela landet än mer

    2020-01-24 Hela landet ska leva och utvecklas. Socialdemokraterna presenterar i ett besök i Sälen en nya politisk idé. Syftet med idén är att stärka hela landets utveckling där turismen kan vara med och bidra till investeringar för tillväxt och satsningar i den lokala orten.
  • Välfärden först – nu tillför vi mer resurser!

    2020-01-20 Vi socialdemokrater kommer i varje läge att prioritera välfärden först. Det är vårt bästa verktyg för jämlikhet och rättvisa. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför vi nu 5 miljarder till välfärden.
  • Ett steg på vägen mot högre pensioner

    2020-01-07 Socialdemokraterna gick till val på att förbättra ekonomin för våra äldre. Från och med årsskiftet höjs garantipensionen och bostadstillägget samtidigt som skatten sänks för våra pensionärer. Dessa förändringar är en del av vårt arbete med att höja pensionerna. Vårt mål är att den samlade pensionen på sikt ska motsvara 70 % av slutlönen.