Nyheter

 • Riktad attack mot S-ledamöter i regimtrogen turkisk media

  Under Corona-krisen passar auktoritära ledare på att begränsa demokratin, press- och yttrandefriheten. I Turkiet har denna utveckling pågått under många år. I regimtrogen turkisk media har svenska socialdemokratiska riksdagsledamöter attackerats för att ha fört fram socialdemokratisk politik i riksdagen. Det är oacceptabelt.
 • Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.
 • Hårdare straff för hot och våld mot vårdpersonal och journalister

  Hot och våld ska inte hindra viktiga samhällsgrupper att utföra sitt yrke. Tidigare har regeringen skärpt straffen för den som angriper eller stör blåljuspersonal. Nu går regeringen vidare med att ta fram hårdare straff för hot och våld mot vårdpersonal och journalister.
 • Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat ett tillägg i bostadsbidraget för barnfamiljer till följd av Coronakrisen. Förslaget innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.
 • Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om nya åtgärder med anledning av coronapandemin. Bland annat föreslås ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid vilket möjliggör fler fasta anställningar.
 • Riktat bidrag till kollektivtrafiken

  Regeringen har presenterat ett riktat bidrag till kollektivtrafiken under coronakrisen på totalt tre miljarder kronor. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Dags att öka takten i testningen

  Från dag ett har regeringen varit tydlig med att en storstorskalig testning ska ske efter behov. Den ska vara jämlik, ordnad och säker. Under en pressträff meddelade socialminister Lena Hallengren att takten i testningen nu både kan och måste öka.
 • Förstärkning av a-kassan från dag 101

  Idag har regeringen och samarbetspartierna lagt fram flera förstärkningar av tidigare presenterade åtgärder för att mildra konsekvenserna av corona-pandemin. Ett av förslagen är höjt tak i a-kassan från dag 101, från 760 kr per dag till 1000 kr per dag.
 • Sprängningarna ska stoppas med fler åtgärder

  Trots Coronakrisen fortsätter de kriminella nätverken sin verksamhet och våld i form av sprängningar och skjutningar. Steg för steg ska vi som samhälle göra det omöjligt för dem att bedriva sin verksamhet. Nu gör vi fler åtgärder för att stoppa sprängningarna.