Nyheter

 • Fler ska kunna studera på högskola och universitet

  Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt då Coronaviruset påverkat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Idag meddelade regeringen att ytterligare 1 300 nya permanenta utbildningsplatser tillförs inför hösten 2020.
 • Donerade måltider ska slippa skatt

  Både vid tidigare allvarliga händelser och vid den pågående pandemin har det funnits en stor vilja bland både privatpersoner och företag att donera mat till dem som arbetar med att bekämpa krisen. Enligt de nuvarande reglerna ska den typen av gåvor i vissa fall förmånsbeskattas, den vill vi nu ta bort.
 • Svenska löner och villkor ska gälla i Sverige

  Nu stärks skyddet för arbetare som skickats till Sverige för att arbeta. Bland annat ska lika lön för lika arbete gälla för alla som arbetar i Sverige. Detta är en viktig socialdemokratisk seger.
 • Gängbrott ska straffas hårdare

  Gängkriminella brott ska straffas extra hårt. Nu går regeringen vidare med arbete om skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella uppgörelser, för narkotikaförsäljning och för dem som involverar unga i kriminalitet.
 • Ingvar Carlsson om Olof Palme

  En text av Ingvar Carlsson om politikern och personen Olof Palme. 10 juni 2020.
 • Regeringen öppnar upp för inrikes resor

  Statsminister Stefan Löfven har nu meddelat att från den 13 juni kan inrikes resor genomföras av symtomfria personer.
 • Nya initiativ för testning och smittspårning

  Vi är nu i en ny fas som möjliggör nya initiativ för testning och smittspårning. Det handlar i korthet om att staten åtar sig att betala för all testning för aktiv infektion men också att stärka regionernas kapacitet vad gäller antikroppstestning.
 • Vapenbrott, sprängningar och smuggling av vapen ska straffas än hårdare

  För att angripa de kriminella nätverken än mer presenteras nu ytterligare straffskärpningar för vapenbrott, brott med explosiva ämnen samt insmuggling av vapen till Sverige. Förslagen är en del i att stärka rättsstatens kamp mot gängkriminalitet.
 • Fler brandflyg förstärker beredskapen

  Det är av stor betydelse att Sverige har god förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser i hela landet och släcka stora bränder. Nu förstärks Sveriges beredskap med två nya brandflyg via Saab AB.
 • Stopp för anonyma kontantkort till mobilen

  Kontantkort används i kriminella kretsar för att anonymt kunna bedriva sin verksamhet. Nu föreslår en utredning att ta bort möjligheten till anonyma kontantkort för att kunna förebygga och bekämpa kriminalitet.