Nyheter

 • En äldreomsorgslag ska göra äldreomsorgen bättre och tryggare

  Sverige har under pandemin misslyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Året som gått har satt strålkastarljuset på äldreomsorgen och hur den, trots mycket stora insatser från chefer och personal, inte stod tillräckligt väl rustad.
 • Sverige ska börja använda snabbtester för covid-19

  Idag har regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, kommit överens om användandet av snabbtester. Snabbtesterna ska användas för att exempelvis snabbt upptäcka och motverka utbrott på äldreboenden, bryta smittkedjor och testa personer som inte uppvisar symptom.
 • Regeringen förlänger den tillfälliga föräldrapenningen

  Regeringen har idag beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna med anledning av covid-19 som gäller tillfällig föräldrapenning för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården och stärka den ekonomiska tryggheten.
 • Kraftig förstärkning av svensk forskning

  Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Regeringen miljardsatsar nu på forskning och innovation i hela landet för att stärka Sverige och möta stora samhällsutmaningar såsom pandemier, klimatförändringar, segregation och växande ohälsa.
 • Åtgärder för ökad polisnärvaro och stärkt polisarbete i utsatta områden

  Regeringen beslutar i dag om regleringsbrev för Polismyndigheten för budgetåret 2021. Myndigheten får flera uppdrag som berör utsatta områden där bland annat polisens närvaro och kamerabevakning ska öka.
 • Stärkt forskning inom hälsa och välfärd

  I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året som ska bidra till att Sverige står bättre rustat inför eventuella nya pandemier och andra hälsoutmaningar.
 • Regeringen förlänger ersättningen för karens

  Regeringen införde under våren flera tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen för att minska smittspridningen och öka den ekonomiska tryggheten. Nu förlänger regeringen flera åtgärder till slutet av april 2021. Bland annat förlängs ersättningen för karens.
 • Mälardalens högskola blir universitet

  I valet 2018 lovade vi socialdemokrater att Eskilstuna och Västerås skulle få ett universitet. Nu infriar vi det löftet! Regeringen föreslår att Mälardalens högskola ska bli Mälardalens universitet år 2022.
 • Regeringen inrättar ett nationellt cybersäkerhetscenter

  Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot behöver stärkas. Därför fattar regeringen idag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter.
 • Överenskommelse om vaccinering mot covid-19

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Den innebär att staten tar kostnaderna för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Målet är att alla över 18 år samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp ska erbjudas vaccinering under första halvåret 2021.
 • Max åtta personer är normen för alla sociala situationer – även över jul och nyår

  Idag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vilka råd som gäller inför jul och nyår och berättade också att Sverige från och med den 14 december får skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som ersätter de lokala allmänna råd som i dag finns i landets regioner.
 • Förlängning av tillfälligt undantag i sjukförsäkringen vid inställd eller uppskjuten vård

  Den som får sin operation eller behandling uppskjuten på grund av corona ska inte bli av med sin ekonomiska trygghet. Därför föreslår regeringen en förlängning av det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering. Det innebär att den som är sjukskriven kan få behålla sin sjukpenning istället för att behöva ställa om till ett annat arbete än det man vanligtvis har.
 • Kostnadsfri vaccin mot
  covid-19

  När vaccineringen mot covid-19 sätter igång i Sverige kommer det att vara kostnadsfri för den som tar vaccinet, meddelade regeringen idag. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger för att pengar saknas.