Nyheter

  • Kostnadsfria arbetskläder för personal i äldreomsorgen

    År 2018 gick vi socialdemokrater till val på att anställda inom äldreomsorgen ska få kostnadsfria arbetskläder. Nu har det blivit verklighet!
  • Ytterligare satsning för att stärka kvinnors hälsa

    Regeringen satsar under året 1,5 miljarder för att ytterligare stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Pengarna ska gå till bland annat regionernas arbete med en sammanhållen vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervård, HPV-screening och stärkt vård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld eller könsstympning.
  • Miljardsatsning på god och nära vård i hela Sverige

    Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommit överens om en ny miljardsatsning på sjukvården med fokus på att förbättra den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för år 2021.