Nyheter

 • Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning

  Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska underlätta situationen för skuldsatta personer, bland annat barnfamiljer, vid så kallad löneutmätning.
 • Omställningsstödet till företag förlängs

  För att rädda fler jobb och företag förlängs det ordinarie omställningsstödet med månaderna maj och juni 2021.
 • Bostadsbidraget för barnfamiljer förstärks

  Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.
 • Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

  Regeringen vill säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som härrör från Sverige.
 • Mer pengar till arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

  Regeringen vill stärka arbetet mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 105 miljoner kronor under 2021 till kommuner, regioner och ideella föreningar och stiftelser för att stärka upp deras arbete.
 • 1 Maj 2021: Välfärden först!

  Parollen för 1 maj 2021 är ”Välfärden först”. Även i år planeras 1 maj-firandet bli digitalt med en nationell sändning och lokala digitala arrangemang. Pandemiläget hindrar oss för traditionella fysiska firanden. Istället kommer Socialdemokraterna och LO tillsammans hålla ha ett digitalt firande. Nu finns årets 1 maj-märke att beställa!
 • Vi fördömer gripandet av BSDP:s ordförande Ihar Barysau

  Vi fördömer gripandet av Socialdemokraternas ledare i Belarus Ihar Barysau. Ihar har förts bort och fängslats av okända män, troligen som en del av regimens försök att förhindra fredliga demonstrationer för demokrati och rättvisa i Belarus. Vi kräver att Ihar och alla politiska fångar släpps fria. Vi kräver att det belarusiska folket i fria och rättvisa val får välja sin framtid.
 • Ny myndighet för psykologiskt försvar

  Regeringen beslutar i dag att ge en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar. Den nya myndigheten ska vara lokaliserad i Karlstad och Solna och förhoppningen är att myndigheten ska kunna påbörja sin verksamhet den 1 januari 2022.
 • Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs

  Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna behöver förbättras. Regeringen föreslår därför att åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd ska höjas.
 • Satsning på jobb för ungdomar

  Att börja vuxenlivet mitt i en pandemi är tufft. Unga måste ges en bra start i arbetslivet och kunna få skriva en första rad på sitt CV. Regeringen tillför nu upp till 200 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att de ska kunna skapa jobb för ungdomar som nyligen har gått ur eller ska gå ur gymnasiet. 
 • Graviditetspenning till gravida vid risker i arbetsmiljön

  Nu kan gravida, som har arbeten där arbetsgivaren inte kan ordna en smittsäker arbetsmiljö, söka graviditetspenning. Detta gäller fär gravida mellan vecka 20 och 36, som av Socialstyrelsen nu klassas som riskgrupp för covid-19.
 • Stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. Regeringen föreslår nu att fokus ska öka på det våldsförebyggande arbetet och att skyddet för de som utsatts för våld, eller riskerar att bli utsatta för våld, ska stärkas. Kommunernas ansvar att förebygga upprepat våldsutövande stärks, stödet till barn som upplever våld ska utökas och socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ges ökad möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten.
 • Vi vill skydda undersköterskors yrkestitel

  Vi tycker att det måste bli tydligare hur viktiga undersköterskorna är för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården och vill skydda yrkestiteln undersköterska. I en lagrådsremiss föreslår nu därför regeringen att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln.
 • Nu blir sjukförsäkringen tryggare

  Nu har riksdagen beslutat att ändra lagen så att sjukförsäkringen blir tryggare för den som är sjuk. Med den nya lagen som vi drivit fram kommer fler kunna behålla sin sjukpenning vid dag 180 i sin sjukskrivning och den som är sjuk kommer få mer tid att rehabiliteras tillbaka till sitt arbete.
 • Stärkt satsning på sociala insatser i utsatta områden

  Regeringen satsar 250 miljoner kronor under 2021 för att stärka sociala insatser i utsatta områden. Pengarna går i år till 26 kommuner och kan användas till olika typer av brottsförebyggande arbete.