Nyheter

 • Skärpt syn på flerfaldig brottslighet

  Den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott ska skärpas. Nu tillsätts en utredning till syfte att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott. Samtidigt ska inte flera mindre brott ge en högre straffskala än ett grovt brott.
 • Straffrabatt för unga slopas vid allvarlig brottslighet

  I en lagrådsremiss föreslår regeringen att straff­reduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brotts­lighet. Förslaget innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelse­straff. Det handlar exempelvis om rån, grov miss­handel, våld­täkt och grovt vapen­brott.
 • Det här är Regeringen Löfven III

  Idag, fredagen den 9 juli 2021, har Stefan Löfven presenterat sin nya regering.
 • Stefan Löfven vald till statsminister

  Idag har Sveriges riksdag röstat för att utse Stefan Löfven till Sveriges statsminister.