Nyheter

  • Tobias Baudin föreslås av valberedningen som ny partisekreterare för Socialdemokraterna

    Valberedningen har nu meddelat att de föreslår Tobias Baudin som ny partisekreterare för det socialdemokratiska arbetarepartiet.– Tobias Baudin är en politiskt engagerad folkrörelsemänniska. Han är en mycket driven och engagerande ledare som kännetecknas av en vilja till förändring och en förmåga att få med sig många i det arbetet, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.
  • Stärkt ställning för Sveriges skyddsombud

    Nu tar vi ett nytt viktigt steg för att stärka de regionala skyddsombudens ställning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer ge en utredare i uppdrag att ta fram nya förslag för hur de regionala skyddsombuden kan stärkas och få bättre förutsättningar att göra sitt livsviktiga arbete för att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor på arbetsplatserna runtomkring i Sverige.
  • 24 förslag för en bättre arbetsplats för välfärdens personal

    Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger. Nu presenterar Socialdemokraterna i Sveriges kommuner (SKR) och regioner 24 punkter med politiska förslag för den kommande mandatperioden, som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för alla undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och andra 1,2 miljoner medarbetare som bär upp Sveriges välfärd.